На 24 ноември 2023 г. двадесет младши посланици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца участваха в програмата Евроскола. Събитието се провежда в Европейския парламент в Страсбург, като поканени бяха EPAS училища от страни, които са настоящи, бивши и кандидат-членки на Европейския съюз. Темата на фокус беше: „Безопасен интернет за по-силна Европа: ангажиментът на ЕС към киберсигурността“.
В сутрешната сесия младежите бяха приветствани чрез видеопоздрав от председателя на ЕП Роберта Мецола, която призова младежите да бъдат активни на предстоящите евроизбори през 2024 г. Последва серия въпроси и отговори към заместник-председателя на ЕП от Обнови Европа Дита Харанзова от Чехия. По време на лабораторията за иновации чрез видеоконферентна връзка Димитра Ливери, ръководител на екипа за повишаване на осведомеността и образование в Агенцията за киберсигурност на Европейския съюз (ENISA), посочи колко важна е преквалификацията (reskill) и повишаване на квалификацията (upskill) в областта на киберсигурността на корпоративно и индивидуално ниво, за да се минимализира уязвимостта към кибератаки. Въпроси зададоха трима от младшите посланици от Враца: Христо, Емил и Деница.
В следобедната сесия учениците участваха в симулация на работата на евродепутатите. Разделени в четири групи, младежите разискваха проект на закон за киберсигурност, подложиха на пленарно гласуване четири поправки и приеха закона с две от тези поправки. Отношение към дискусията по закона взе Деница, а за най-актуалните теми на евроизборите изказване направи Никола.
За учителите, в това число и екипът от ръководители Ивалина Иванова и Любина Карамелска, имаше разходка в сградата на Парламента и работа по групи за създаване на партньорства. Тяхното предизвикателство беше викторина с въпроси на 24-те официални езика на ЕС. Екипът на г-жа Любина Карамелска, който включваше учители от Белгия, Кипър и Латвия, беше отличен като най-знаещ. Те отговориха най-точно на 24-те въпроса и спечелиха медали.
Равносметката: лични запознанства с ученици от Полша, Словакия, Чехия, Дания и Румъния и бъдещи партньорства с училища от Дания, Англия и Литва.