С резолюция на асамблеята на Обединените нации от 26 октомври 2005 г. за повишаване безопасността на движение по пътищата в целия свят се отправя апел към правителствата и международната общественост всяка трета неделя на месец ноември да бъде Ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. През 2023 г. за този ден е определен 19 ноември. Този ден е и време за размисъл, за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура на пътя. Осъзнаване, че безопасността на движение по пътищата е споделена отговорност и мерките за нейното подобряване трябва да намерят място в ежедневието на всяко семейство, в учебните заведения, институциите, отношенията в обществото ни. Би било добре всеки един от нас да направи равносметка на собственото си поведение и дисциплина на пътя. Защото така наречената черна статистика в полицейските сводки се пише с участието на всеки един от нас.

ППМГ „Академик Иван Ценов“ също се включи в в отбелязването на Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия с изготвянето на презентация от учениците.