Разговор с бившата възпитаничка на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца Преслава Цекова, студент в специалност Глобално управление (Global Governance) в държавния Университет в Рим „Tor Vergata“ отново събра младшите посланици на 14 Ноември. От Преслава дойде инициативата за онлайн среща, като тя започна с това, че изпитва носталгия към училището, и дори най-отегчителните часове сега много й липсват. Тя разказа на младежите за решението си да кандидатства в чужбина и за етапите на кандидатстване. Дълго говори за лекциите в университета: те протичат като дебати и дискусии, а като общност всички се грижат един за друг. Самата специалност дава шанс да избереш областта, в която да се реализираш: в икономическо, правно или научно направление. Нейният интерес е в областта на правото, като си мечтае за адвокатска позиция или работа в Европейския Парламент или Обединените Нации. В обучението са включени практически занятия по публично говорене, имат възможност да стажуват навсякъде по света, включват ги в изнесени обучения, последното от които в музей. По въпроса за изборите тя посочи, че италианците са много крайни в своята политическа ориентация, а възгледите им се формират от семейната и университетската среда. Препоръчва да се информираме от сериозни и реномирани издания (Държавен вестник) и да четем статистически данни, на база на които да формираме собственото си мнение. Политическата активност на студентите в университета се изгражда постепенно чрез дискусии, публично говорене и практични умения, по този начин формирайки в тях етични норми на поведение, които са необходими на бъдещите политици. Организират се анонимни избори за представители на студентския съвет и така се възпитава в тях чувство на отговорност и се приучават да участват в избори. Политическа етика като предмет не се изучава, но етичното поведение се изгражда постепенно в различните изучавани дисциплини.

Преслава е много увлекателен оратор и нейните думи подействаха много вдъхновяващо на младшите посланици. Тя завърши с мотивиращи думи: да са мили с другите, да поощряват себе си при успех и да бъдат уверени. „Насладете се на напрежението, не съжалявайте за нищо и създавайте спомени. Няма невъзможни неща. Не, възможни са!“, каза още тя. Разделихме се с обещание за нови срещи онлайн и на живо.

Благодарим ти за слънчевата среща, Преси!