В понеделник и вторник, общо 17 младши посланици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца се включиха в занятия, посветени на изборите за Европарламент през 2024 г. Старши посланик Ивалина Иванова запозна младежите с термините на английски език, свързани с темата за изборите и накара учениците да попълнят, в рамките на 10 минути, викторината https://seeeds.epd.eu/engage на неправителствената организация EPD (European Partnership for Democracy). Във втората част, младшите посланици получиха разнообразни задания, за да влязат в ролята на активисти за повишаване на осведомеността на учениците в гимназията и гражданите на Враца в годината на европейските избори.