„Какво обичаш да четеш?“ е един от въпросите, по които разговаряха ученици от ППМГ и доц. д-р Деспина Василева. 24-ма участници от 8. и 9. клас се включиха в 4-те фокус групи по проект на Софийския университет. Обменът на мнения и идеи бе интересен и полезен за всички, обединени от любовта към четенето и книгите.