• Физика и астрономия
  • Биология и здравно образование
  • Химия и опазване на околната среда

Пламен Варчев

старши учител по физика и астрономия

Пепа Павлова

старши учител по физика и астрономия

Величка Младенова

старши учител по биология и ЗО

Ивайло Лалков

старши учител по биология и ЗО

Ивалина Райкова

старши учител по биология и ЗО

Татяна Василева

Директор, старши учител по Химия и опазване на околната среда

Димитрина Милчева

Старши учител по Химия и опазване на околната среда

Красимира Дикова

Старши учител по Химия и опазване на околната среда