• Математика
  • Информатика и ИТ

Веселка Вълова

старши учител по математика и заместник директор учебна дейност прогимназиален етап

Калин Конов

старши учител по математика

Нели Симонова

старши учител по математика

Галя Петрова

старши учител по математика

Цветан Петров

старши учител по математика

Ева Монова

учител по математика

Станислава Каменова

старши учител по информатика и ИТ

Албена Цекова

старши учител по информатика и ИТ

Илонка Вутова

старши учител по информатика и ИТ

инж. Наташа Ангелова

ръководител направление ИКТ

Мария Илиева

учител по информатика и ИТ