• Изкуства
  • Спорт

Галина Романова

старши учител по изобразително изкуство

Ирина Ставрева

старши учител по музика

Филип Филипов

старши учител по физическо възпитание и спорт

Мартин Стойчевски

учител по физическо възпитание и спорт

Лидия Ценова

учител по физическо възпитание и спорт

Милен Маринов

учител по физическо възпитание и спорт