• БЕЛ
  • Чужди езици

Миглена Севдалинова

старши учител по български език и литература

Иванка Цонкова

старши учител по български език и литература

Камелия Ангелова

старши учител по български език и литература

Ивайло Георгиев

старши учител по български език и литература

Татяна Каленска

старши учител по български език и литература

Иванка Стоянова

старши учител по български език и литература и руски език

Милена Иванова

старши учител по български език и литература

Лидия Динкова

старши учител по английски език

Ани Павлова

старши учител по английски език

Ивалина Иванова

старши учител по английски език

Мая Генкова

старши учител по английски език

Калина Николова

старши учител по английски език

Саша Гешева

старши учител по английски език

Диана Петрова

учител по английски език

Людмила Дженкинс

старши учител по английски език

Тихомир Кирилов

старши учител по немски език

Ваня Тодорова

старши учител по френски език