Методика за осъществяване на Държавния план-прием в V клас за учебната 2023/2024 г. в ППМГ „Академик Иван Ценов“ град Враца

Право на участие в държавния план-прием в V клас в гимназията има всеки ученик, който:

  1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
  2. се е явил на Националното външно оценяванепо графика на МОН;
  3. се е явил на поне две от състезанията по-долу:
Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:
  1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 12.02.2023 г.;
  2. Математическото състезание „Европейско кенгуру – 16.03.2023 г.;
  3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 13.05.2023 г.;
  4. Пролетни математически състезания за ученици от IV клас – 25.03.2023 г.

Балът за прием на учениците в V клас се формира в точки въз основа на сумата от:…. Пълният текст- тук!