• НВО за VII клас

    Модел на НВО за VII клас през учебната 2022-2023 година и тестове и верни отговори от НВО за VII клас по години

  • НВО за X клас

    Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2022-2023 година, модел на НВО по математика в X клас за учебната 2022-2023 година, модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2022-2023 година и модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2022-2023 година