Материална база

Днес ППМГ „Акад. Иван Ценов“ е училище, което разполага с високо квалифицирани и опитни педагогически специалисти и съвременна материално-техническа база. Към настоящия момент в гимназията се обучават над 700 ученици от V до XII клас в 28 паралелки.
В съответствие с изискванията на времето за задълбочаване на връзката между образователната система и реалния икономически живот през учебната 2019/2020 година в гимназията е разкрита професионална паралелка, професия „Приложен програмист“, в която са приети 26 ученици. От 2020/21 г. паралелката е с дуална форма на обучение.
Възпитаниците на училището неизменно заемат първите места на областните кръгове на олимпиадите както по предметите, свързани с математиката, така и в сферата на природните и хуманитарните науки. Успехите на учениците ни продължават и на национално ниво – на олимпиадите и на многобройните състезания и турнири по различните учебни предмети.
През 2017 година ППМГ влезе в класацията на МОН „Топ 10“ на училищата в България с най-високи резултати от НВО по БЕЛ и математика в VII клас, като зае 10 място. През 2019 г. възпитаниците на гимназията се наредиха на 6 място в страната на НВО по БЕЛ. През 2020 , в условията на усложнената епидемична обстановка и след въведеното обучение в електронна среда, седмокласниците от гимназията се представиха за пореден път отлично. А през изминалата 2022 год. на НВО по БЕЛ те получиха 83,93 точки при 49,43 средно за Област Враца и 53,63 средно за страната. На НВО по математика резултатът на училището е 82,88 при 26,38 средно за Област Враца и 35,32 средно за страната.
Традиционно ППМГ „Акад. Иван Ценов“ се нарежда в топ 100 на училищата в страната по резултати от ДЗИ. За 2021/2022 учебна година резултата от ДЗИ по БЕЛ е 73.18 точки при 48.53 средно за област Враца и 52.77 за страната. Закономерно почти 100% от зрелостниците продължават образованието си във висши учебни заведения и намират своята реализация на високоуважавани специалисти.

Тези високи постижения са резултат както на усилията на учителите и учениците, така и на успешната работа по националните програми на образователното министерство и проектната дейност. Международното сътрудничество продължава да е част от портфолиото на училището. Ученици и учители редовно участват в множество проекти на програмата „Еразъм +“ на Европейския съюз.
За да бъде постигнато всичко това, освен труд и постоянство, е необходима и модерна материална база. Започналите още в началото на XXI век усилия в това отношение продължават да се реализират с дейната и незаменима подкрепа на Министерството на образованието и Община Враца. Наред с грижата за високите технологии в училището никога не е пренебрегван и стремежът за постигане на повече естетика и уют в учебната среда. Нова модерна и просторна столова отвори врати в помещения, които преди това изглеждаха изоставени и неприветливи. Все по-цветни и раздвижени стават коридорите и класните стаи с непрекъснато обновяващи се мебели. Част от двора на училището само в рамките на няколко години се превърна в красиво парково пространство, което бързо стана любимо не само на учители и ученици, но и на гражданите на Враца. ППМГ има одобрен проект на Община Враца за изграждане на пристройка с класни стаи и STEM център по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ на МОН . Неговото осъществяване предстои и когато то приключи, ще стане възможно реализирането на още един приоритет, поставен пред училището – преминаването на едносменен режим.

Материално-техническа база

Поглед от въздуха

Left ImageRight Image

Централно фоайе и музейна експозиция

Left ImageRight Image

Алея и игрище

Left ImageRight Image

Спортна зала и фитнес зала

Left ImageRight Image

Компютърни кабинети

Left ImageRight Image

Кабинети по математика и физика

Кабинети по география, химия и ООС, биология и ЗО