История на училището

Историята на училището започва през 1971 г. с откриване на две математически паралелки към ПГ „Христо Ботев“. През 1972 г. гимназията се обособява като самостоятелно учебно заведение с четири математически паралелки в сградата на ТМТ Враца. В настоящата сграда е от 1984 г., първоначално на двусменен режим със спортното училище. В периода 1983 – 1996 г. в гимназията се осъществява обучение и в паралелки с профил физика. От 1992 г се осъществява профилирано обучение по химия и биология, което променя и статута на училището в природо-математически. На 19 Октомври 1995 г. отваря врати спортна зала, предоставена от общината за ползване от учениците на ПМГ. През учебната 1996/97 г. е открита втора биологична паралелка и нова, с профилирано обучение по география. През 1996 г. ПМГ Враца печели приза за учебно заведение с най-голям принос в просветното дело в общината. През учебната 2005/2006 година в ПМГ „Акад. Иван Ценов“ за първи път са приети ученици в пети клас, в паралелка за млади математически таланти. Така се поставя началото на още един успешен педагогически модел в училището и още през следващата година паралелките в пети клас вече са две. От учебната 2009/2010 г. е налице и най-новата профилирана паралелка в гимназията – с профил информатика.
            Досега ръководители на училището са били: Борис Маринов, Геогри Генински, Любомир Иванов, Кристиана Вакова, Слави Харалампиев, Илка Речинова, Спас Йончев и Татяна Василева.

 • ПМГ 1971 – 1977 г.
 • ПМГ 1977 – 1982 г.
 • ПМГ 1983/1989 г.
 • ПМГ 1989/1994 г.
 • 1971 г.
 • 1972/1973 г.
 • 1973/1974 г.
 • 1974/1975 г.
 • 1975/1976 г.
 • 1976/1977 г.

1971 год – откриване на МГ Враца

Приети са 121 ученици в IX  клас и 113 ученици в VIII клас

Учебните занятия се водят в една смяна в сградата на ул.“Комсомолска“ (днес бул.“Демокрация“)

Учители:

 • Борис Бетов- зам.директор-математика
 • Цветан Георгиев – математика
 • Елена Младенова- математика
 • Лилия Банишка- математика
 • Веска Маркова – БЕЛ
 • Николина Грънчарова – руски език
 • Надка Коджанска – биология
 • Милко Колчев – физическо възпитание

1972/1973 г.

МГ се обособява като самостоятелно учебно заведение, а за патрон е избран Любчо Баръмов (племенник на Г.Димитров).

Има по  4 паралелки в VIII  клас, в IX  клас и в X клас.

В VIII клас са записани 127 ученици, приети с конкурсен изпит върху задачи, изпратени от МОН.

Учебната година завършва със среден успех мн.добър 5,15

Наградени учители послучай 24 май:

 • орден „Кирил и Методий“- Надка Коджанска
 • медал за трудово отличие – Лилия Банишка

1973/1974 г.

Учебните занятия се провеждат в сградата на ТМТ“Н.Вапцаров.

За патрон на училището е утвърден акад.Иван Ценов.

Учебната година завършва със среден успех мн.добър 5,22 и 107 зрелостници, 54 от които получават зрелостни свидетелства с отличен успех,

6 са носители на златни значки, а 11 – на сребърни.

На националните математически състезания в гр.Ямбол отборът на МГ Враца се класира на IV място, а 10 клас на II място

Наградени учители послучай 24 май:

орден „Кирил и Методий“ ІІІ степен – Цветан Христов

1974/1975 г.

Учебната година завършва със среден успех мн.добър 5,30.

На състезанията по математика в Казанлък отборът се класира на IV място.

1975/1976 г.

Гимназията се премества в сградата на бившата гимназия“Козма Тричков“. Занятията се провеждат на смени.Въвежда се производствено обучение с две специалности:

 • Програмиране
 • Изчислителна и размножителна техника

Учебната година завършва със среден успех мн.добър 5,35

1976/1977 г.

Учебната година завършва със среден успех мн.добър 5,47 и 115 зрелостници.

Гимназията взема участие в математическите състезания в гр.Казанлък и се класира отборно на ІІ-ро място.

 • 1977/1978 г.
 • 1978/1979 г.
 • 1979/1980 г.
 • 1980/1981 г.
 • 1981/1982 г.
 • 1982/1983 г.

1977/1978 г.

Новоназначени учители:

 • Лилия Филипова – БЕЛ
 • инж.Златка Цекова – Изчислителна и размножителна техника(ИРТ)

от 1 февруари 1978 г. директор на гимназията е Георги Генински

  Средният успех за учебната 1977/1978 г. е  отличен 5,52.Дипломират се 117 зрелостници, 13 от тях са наградени със златни значки, а 18 – със сребърни.Зрелостникът Стоянчо Дончев се класира на ІХ място на подборния кръг на олимпиадата по физика и е приет без конкурсен изпит във ВМЕИ „Вл.Илич Ленин“ гр.София. Отборът на ПМГ – Х клас заема І място в турнира „Ат.Радев“ Ямбол, а ІХ и Х клас – V място.

1978/1979 г.

Новоназначени учители:

 • Мария Матеева – история
 • Румяна Несторова – Числени методи и програмиране (ЧМП)
 • Николай Живков – история
 • Параскева Райкинска – английски език
 • Славейко Дилков – Физическо възпитание
 • Цветана Борисова – Физическо възпитание

От 1978/1979 г. занятията за първи път се водят на една смяна.

Средният успех на гимназията за 1978/1979 г. е отличен 5,54. Дипломират се 109 зрелостници, от които 70% са приети във висши учебни заведения след І класиране.Наградени със златни значки са 7 зрелостници, а със сребърни – 12 души.

Зрелостникът Цветослав Каменов е класиран на ІХ място на подборния кръг на олимпиадата по математика и е приет без конкурсен изпит във ВМЕИ „Вл.Илич Ленин“ гр.София.

1979/1980 г.

 Средният успех на гимназията за 1979/1980 г. е отличен 5,56. Дипломират се 115 зрелостници, като 12 – със златни, а 14 – със сребърни значки.От тях 86 получават зрелостни свидетелства с отличен успех, а 27 с много добър. Над 80% от завършилите  продължават  образованието си във висши учебни заведения. 44 от явилите се 91 на кандидатстудентски изпит по математика получават  оценка отличен 6. Лъчезар Младенов заема Х място на подборния кръг на олимпиадата по математика и е приет без конкурсен изпит в СУ“Кл.Охридски“. На матаматическия турнира в гр.Ямбол отборът на МГ заема V място в комплексното класиране, а отборът на ІХ клас заема ІІ място.
На 5 декември 1979 г. за първи  път училището провежда своя патронен празник. 

Наградени учители – Игнат Александров – звание „Образцов учител“.

1980/1981 г.

Приемът в VІІІ клас е увеличен – 5 паралелки.

Новоназначени учители:

 • Веселин Целков – математика
 • Георги Давидков – ЧМП

Средният успех на гимназията за 1979/1980 г. е отличен 5,54. Дипломират се 86 зрелостници с отличен успех, а 22 с мн.добър. 11 души са наградени със златни, а 14 – със сребърни значки.78% продължават образованието си с първо кандидатстване.Румен Иванов и Александър Петров, като носители на златни значки в прегледа на ТНТМ (техническо и наумно творчество за младежта) са приети без конкурсен изпит във ВМЕИ „Ленин“.

1981/1982 г.

Новоназначени учители:

 • Недялко Андреев – Изобразително изкуство и НВО(начално военно обучение)
 • Димитър Марков – БЕЛ
 • Виолета Атанасова – География

Средният успех на училището за 1980/1981 г. е отличен 5,50.Дипломират се 81 зрелостници с отличен успех, 25 с мн.добър, златни значки получават 8 души, а сребърни – 12 души. 78% от абитуриентите са приети на първо кандидатстване. На възобновения математически турнир между Видин, Михайловград (Монтана) и Враца отборът на МГ заема комплексно І място. На математическия турнир в гр.Ямбол отборът завоюва VІ място в комплексното класиране. През годината тържествено е отбелязана 10 годишнината на гимназията.

1982/1983 г.

Годината успешно завършват 106 ученици от 4 паралелки, от които 8 със златни и 15 със сребърни значки.

 • 1983/1984 г.
 • 1984/1985 г.
 • 1985/1986 г.
 • 1986/1987 г.
 • 1987/1988 г.
 • 1988/1989 г.

1983/1984 г.

Новоназначени преподаватели:

 • Лиляна Петрова – английски език
 • Детелина Харизанова – биология
 • Николай Харизанов – биология
 • Маргарита Гергова – физкултура

Дипломираните ученици са 143 в 4 паралелки, от тях – 10 златни  и 18 сребърни медалисти. От тази учебна година гимназиятта е настанена в сградата на бул.“Комсомолска“/“Демокрация“/№18 и се учи на 2 смени с езиковата гимназия.

1984/1985 г.

Новоназначени преподаватели:

 • Камелия Ангелова – английски език
 • Дария Маринова – програмиране и приложна математика
 • Юлиянка Георгиева – информатика и програмиране
 • Зрелостниците са 143, 7 със златни значки, а със сребърни – 15.

1985/1986 г.

Новоназначени преподаватели:

 • Максим Йорданов – математика
 • Николина Андонова – БЕЛ
 • Анета Попова – програмиране и компютърна техника
 • Слави Харалампиев – математика
 • Лъчезар Младенов – ръководител УИС

Абитуриентите тази година са  145, удостоените със златен медал са 9, а със сребърен – 16.

1986/1987 г.

Новоназначени преподаватели:

Катя Маринска – руски език

Наталия Ненова – програмиране

Мария Денкова – математика

Дипломираните ученици са 169 – 14 ученици са наградени със златни, а 22 – със сребърни медали.

Ученикът Александър Грънчаров – Х клас се класира за участие в математическа олимпиада в Кипър.

1987/1988 г

Новоназначени преподаватели:

 • Снежина Недялкова – математика
 • Паблита Григорова – анлийски и немски език
 • Мая Байнова – химия
 • Василка Иванова – ЕИТ
 • Светла Христова – английски език
 • Людмила Павлова РУИС

Преподавателският състав е 38 души, 10 от тях са удостоени със званието старши учител, а Игнат Александров – заслужил учител.
Дипломират се 140 ученици – 11 със златни и 23 със сребърни значки. Александър Грънчаров и Радослав Бочев са приети във ВУЗ без конкурсен изпит за отлично представяне в национално математическо състезание.

1988/1989 г.

Новоназначени преподаватели:

Александър Цветковски – руски език

Дипломи получават 153 ученици, разпределени в 4 паралелки, като 100 завършват с отличен успех. Златни значки получават 14, а сребърни – 21 души.

 • 1989/1990 г.
 • 1990/1991 г.
 • 1991/1992 г.
 • 1992/1993 г.
 • 1993/1994 г.
 • 1994/1995 г.

1989/1990 г.

Приемът се увеличава с една матаматическа паралелка, като три от паралелките  са със засилено изучаване на анлийски език.

Новоназначени преподаватели:

 • Камелия Котова – анлийски език
 • Зографка Лалова – анлийски език
 • Цено Горанов – анлийски език
 • Валентина Игнатова – Философия
 • Ивайло Иванов – физкултура
 • Соня Ринова – биология
 • Милка Райчинова – немски език
 • Илия Николов – музика
 • Таня Каленска – БЕЛ
 • Соня Кунова – възпитател по математика

Успешно се дипломират 149 ученици, от тях 103 с отличен успех, 15 са носители на златни значки, а 24 – със сребърни.

1990/1991 г.

Временно изпълняващ длъжността директор е Любомир Иванов

Новоназначени преподаватели:

 • Нели Узунова – английски език
 • Ваня Тодорова – английски език
 • Петя Гаврилова – английски език
 • Тинка Динкова – химия
 • Цветана Иванова – география
 • Зоя Пехльова – философия
 • Николай Бояджиев – физкултура

Дипломират се 158 ученици, разпределени в 6 паралелки, 15 със златни, а 24 със сребърни значки.

1991/1992 г.

С  решение на колегиума на МНП от 29 май 1991 г. за учебната 1991/1992 г. Математическа гимназия „Акад.Иван Ценов“ се трансформира в Природо-математическа гимназия „Акад.Иван Ценов“  със следните профили:

 • математика – 3 паралелки
 • физика – 1 паралелка
 • химия – 1 паралелка
 • биология – 1 паралелка

Паралелките са със засилено изучаване на английски език, а част от учениците от едната математическа и част от химическата паралелка изучават немски език. Временно изпълняващ длъжността директор е Кристиана Вакова – преподавател по БЕЛ.

1992/1993 г.

За директор е назначен Слави Харалампиев – до 1 март 1993 г. Дипломираните ученици са 83, от тях с пълно отличие – 13 ученици.

1993/1994 г.

За директор е назначена Милка Райчинова. Новоназначени преподаватели:

 • Веселка Вълова – математика
 • Росица Вълчева – етика и философия
 • Румяна Велкова – английски език
 • Николина Иванова – немски език

Дипломирани – 98 ученици, с пълнои отличие се  дипломират 27 ученици.

1994/1995 г.

Назначен за директор е Спас Йончев.