Списък на класните стаи и класните ръководители

Класните ръководители и класните стаи през учебната 2023/2024 г. са както следва:

Втора смянаПърва смяна

Клас

 • V а
 • V б
 • VI а
 • VI б
 • X a
 • X б
 • X в
 • X г
 • XII a
 • XII б
 • XII в
 • XII г
 • XII д

Стая

 • 205
 • 206
 • 203
 • 204
 • 101
 • 102
 • 103
 • 209
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108

Класен ръководител

 • Ирина Ставрева
 • Милена Иванова
 • Ивалина Райкова
 • Иванка Цонкова
 • Людмила Дженкинс
 • Ани Павлова
 • Димитрина Милчева
 • Цветана Иванова
 • Ивайло Георгиев
 • Ивалина Иванова
 • Бистра Благоева
 • Лидия Динкова
 • Саша Гешева

Клас

 • VII а
 • VII б
 • VIII а
 • VIII б
 • VIII в
 • VIII г
 • IX а
 • IX б
 • IX в
 • IX г 
 • XI а
 • XI б
 • XI в
 • XI г

Стая

 • 205
 • 206
 • 203
 • 204
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 109
 • 107
 • 108
 • 209

Класен ръководител

 • Галина Романова
 • Галя Петрова
 • Мартин Стойчевски
 • Пепа Павлова
 • Ивайло Лалков
 • Любина Карамелска
 • Калин Конов
 • Пламен Варчев
 • Величка Младенова
 • Мария Илиева
 • Станислава Каменова
 • Иванка Стоянова
 • Миглена Севдалинова
 • Илонка Вутова