Дневен режим

Обучението в училището се осъществява в дневна форма с двусменен режим на работа. Първата смяна започва в 7.30 ч. и завършва в 13.10 ч. Втората смяна започва в 13.30 ч. и завършва в 19.10 ч. Учебните часове са с продължителност 40 минути, голямото междучасие е 20 минути и е след третия час, останалите са по 10 минути, освен последното, което е 5 минути.

I учебен срок

I смяна – V, VI, X, XII класове
II смяна – VII, VIII, IX, XI класове

II учебен срок

I смяна – VII , VIII, IX, XI класове
II смяна –V, VI, X, XII класове

График на часовете

I смяна

I час 7:30 – 8:10
II час 8:20 – 9:00
III час 9:10 – 9:50
IV час 10:10 – 10:50
V час 11:00- 11:40
VI час 11:45 – 12:25
VII час 12:30 – 13:10

II смяна

I час 13:30 – 14:10
II час 14:20 – 15:00
III час 15:10 – 15:50
IV час 16:10 – 16:50
V час 17:00 – 17:40
VI час 17:45 – 18:25
VII час 18:30 – 19:10

Заповед на директора за дневния режим в ППМГ за учебната 2023/2024 г.
Заповед на директора за начало и край на учебния ден в ППМГ за учебната 2023/2024 г.