График на учебната 2023/2024 г.

Ваканции, учебна 2023/2024 година:

 • Есенна за І – ХIІ клас: 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.
 • Коледна за І – ХIІ клас: 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.
 • Междусрочна за І – ХIІ клас – 03.02.2024 г. – 05.02.2024 г.
 • Пролетна за І – ХI клас – 30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.
 • Пролетна за ХII клас – 05.04.2024г. – 07.04.2024 г. вкл.

Неучебни дни:

 • 17.05.2024 г. – Държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
 • 20.05.2024 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
 • 19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
 • 21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

 • 13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)
 • 14.06.2024 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
 • 28.06.2024 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)
 • 28.06.2024 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)