Категория: Бюджет

Бюджет 2023 г.

Информация за постъпили приходи и извършени разходи за първото тримесечие на 2023 г.

Бюджет 2022 г.

Бюджет ППМГ 2022 г. Касов отчет за бюджет 2022 г. Информация за изпълнението на бюджет 2022 г. Касов отчет за първото тримесечие на 2022 г. Информация за изпълнението на бюджета…

Бюджет 2021 г.

Бюджет ППМГ 2021 г. Касов отчет за 2021 г. Информация за изпълнението на бюджет 2021 Касов отчет за деветмесечието Информация за изпълнението на бюджета за първото деветмесечие Касов отчет за…

Бюджет 2020 г.

Бюджет ППМГ 2020 г. Тримесечие Изпълнение на бюджета за първото тримесечиеИнформация за изпълнението на бюджета Шестмесечие Изпълнение на бюджета за шестмесечиетоИнформация за изпълнението на бюджета за шестмесечието Деветмесечие Изпълнение на…