Категория: Бюджет

Бюджет 2024 г.

Касов отчет за първото шестмесечие на 2024 г.Информация за изпълнението на бюджета за пърото шестмесечие на 2024 г. Касов отчет за първото тримесечие на 2024 г.Информация за изпълнението на бюджета…

Бюджет 2023 г.

Касов отчет за бюджет 2023 г. Информация за изпълнението на бюджет 2023 г. Информация за изпълнение на бюджета за деветмесечието Касов отчет за деветмесечието Информация за приходите и разходите за…

Бюджет 2022 г.

Бюджет ППМГ 2022 г. Касов отчет за бюджет 2022 г. Информация за изпълнението на бюджет 2022 г. Касов отчет за първото тримесечие на 2022 г. Информация за изпълнението на бюджета…

Бюджет 2021 г.

Бюджет ППМГ 2021 г. Касов отчет за 2021 г. Информация за изпълнението на бюджет 2021 Касов отчет за деветмесечието Информация за изпълнението на бюджета за първото деветмесечие Касов отчет за…

Бюджет 2020 г.

Бюджет ППМГ 2020 г. Тримесечие Изпълнение на бюджета за първото тримесечиеИнформация за изпълнението на бюджета Шестмесечие Изпълнение на бюджета за шестмесечиетоИнформация за изпълнението на бюджета за шестмесечието Деветмесечие Изпълнение на…