Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Защо да уча в ППМГ?

Стилът в образованието е девизът на едно от най-реномираните училища в България. По постижения ПМГ Враца успешно се конкурира със сродните гимназии от други градове, което се доказва с резултатите от балканиади, национални състезания и олимпиади по математика, физика, химия и биология, както и в областта на хуманитарните дисциплини, изкуствата и спорта. Почти 100 процента от  учениците са приети във висши учебни заведения както след положени изпити, така и с резултати, постигнати на националните олимпиади. Голяма част от завършилите ПМГ Враца продължават образованието си в чужбина и намират реализация там. Резултатите от НВО и ДЗИ, както и средният успех на нашите възпитаници традиционно са над средните за страната.Те са следствие от  целенасочените усилия на училищното ръководство за обогатяване на материално-техническата база. От 2011 година в гимназията функционират 8 нови кабинета по математика, информатика и информационни технологии, физика, биология, химия, география и икономика, обединени в Корпус по природо-математически науки. Всеки кабинет е обзаведен  уютно и модерно, със собствен облик, като неотменна част от оборудването са интерактивна дъска, проектор и лаптоп. Използването на иновативни методи е важна  част от обучението, създаваща условия за по-висока конкурентност и реализация на  учениците във висши учебни заведения в страната и в чужбина. Училището разполага с модерно оборудвана спортна зала, в която се провеждат регионални и национални първенства. Петте компютърни кабинета, свързани със високоскоростен интернет предлагат  отлични условия за провеждане на учебния процес. Ремонтираните открити площадки и паркът в двора са любими места за спортни занимания и за отдих и през почивните дни.
Всяка година в ПМГ "Академик Иван Ценов" гр.Враца се обучават над 1000 ученици. Високите им постижения в различните области се дължат и на професионализма и отдадеността  на педагогическия колектив, както и на инициативността и мотивацията на обучаемите, приети в гимназията след успешно положени изпити. Годишният прием се осъществява в 6 профилирани паралелки след VII клас - по две с профил "Математика" и "Биология и ЗО" и по една с профил "Информатика",  и "География и икономика". Приемат се и две паралелки  със засилено изучаване на математика  след IV клас. Всяка година броят на желаещите  да учат при нас се увеличава, защото ПМГ е училище с мисия.
Ако положиш усилия, може да станеш част от нас!

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни