Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

„Дигитални компетентности”

В периода 14-16.10.2020 в онлайн среда се проведе международният семинар „Дигитални компетентности”, организиран от Националното звено за координация на дейност eTwinning към ЦРЧР и мрежата на българските eTwinning посланици. В рамките на трите дни българските eTwinning посланици запознаха участниците с интересни и полезни инструменти за работа в etwinning. Част от екипа беше и г-жа Калина Николова, ст.учител по английски език в ППМГ „Акад. Иван Ценов” и eTwinning посланик. Тя говори за интелектуална собственост, авторско право и онлайн сигурност. Практическото занятие, което г-жа Николова проведе, даде идеи на участниците как да оформят съдържанието на своите крайни продукти. 
Семинарът премина под знака на споделените добри практики и практически умения за прилагане на различни инструменти и методики за повишаване на дигиталните компетентности на участниците.
Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни