Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ППМГ с нов проект eTwinning

Работа по нов eTwinning проект под надслова „Преждата и конците нашепват истории от миналото” (Yarn and thread whisper stories of the past) започва за своите ученици г-жа Калина Николова, ст. учител по Английски език в ППМГ „Акад. Иван Ценов”, в сътрудничество с г-жа Галина Романова, ст. учител по Изобразително изкуство и г-жа Мариана Аврамова, ст. учител по Технологии и предприемачество. 
По време на дейностите по проекта в партньорство с училище от Грузия, учениците от пети, шести и седми клас ще се запознаят с елементите на традиционната българска шевица, Чипровската килимарска школа и плетачеството. Чрез практически задачи за изучаване багренето на прежда с естествени багрила, тъкането на вертикален стан, разучаването на елбетицата, децата ще се срещнат с бита на българите от недалечното минало. Наред с това те ще сравнят традицията на ръкоделието у нас и Грузия, както и обработката на коприна в държави като Индия и Китай. Международният проект е и форма учениците да развиват уменията си по английски език, като описват и споделят своите продукти. 
Представянето темата на проекта съвпада с отбелязването Европейския ден на езиците, като учениците преведоха термини на грузински и английски език и изработиха облак от думи с помощта на онлайн инструменти и уменията си п английски език. 
Екипът на проекта се обръща към родителите с покана да споделят свои умения по темата, както и да участват със свои бродирани и тъкани произведения в предстоящата изложба.
Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни