Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Беседа с представител на Европейския парламент

 Младшите посланици от клуб "Свободна от пластмаса Европа" на ППМГ "Акад. Иван Ценов" участваха във виртуална среща с Европа! Г-жа Есен Алиева, администратор посещения и лектор към Европейския парламент, прие поканата на старшия посланик Ивалина Иванова за беседа относно Европейския Парламент, политиките на ЕС към отпадъците (в частност пластмасата) и механизмите по които младите хора могат да наблюдават и да влияят на случващото се в сферата на опазването на околната среда в парламента, като срещата между Брюксел и Враца беше виртуална и се състоя на 3.02 от 14:00 до 15:20. Математическата гимназия първа сред училищата посланици се възползва от новата възможност, която програмата предоставя в две направления: 1. Онлайн беседи относно Европейския Парламент и 2. Онлайн младежки семинари за дискусии. Всеки учител може да заяви участие за такава беседа: съществува линк за резервация, където се посочват предпочитани дати и цел на беседата. https://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visitor-offer/online/online-ep-talks За ученици от по-горните класове могат да се организират Европейски младежки семинари на английски език, с възможност за работилници, дискусии с евродепутати и дебати с други ученици от Европа. Линкът за резервации е: https://www.europarl.europa.eu/visiting/bg/education-learning/online/online-european-youth-seminars

Срещата завърши с благодарности и с покана за следващи такива, но този път в областта на политиките на Европа за развиването на науката и възможни разговори с евродепутати.

 
Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни