Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Информационна беседа

Старшият посланик Ивалина Иванова от ППМГ "Акад. Иван Ценов" проведе информационна беседа с учениците от 9б клас в часа на класа, по време на която тя ги запозна с основните институции на Европейския съюз. Това е една от стъпките към по-голяма информираност на учениците от гимназията, и в частност на младшите посланици, за дейността на Европейския Парламент. Като краен продукт от проведеното събитие е създаден електронен документ, който може да се използва като ресурс за запознаване и на останалите ученици с най-важната информация за Европейските институции. Стремежът е информацията да се онагледи по достъпен начин и с много снимков материал. Беседата подготвя учениците да проверят знанията си с дванадесетте въпроса във викторината в учебната платформа Kahoot ((Bg) Europe@school ВИКТОРИНА). В последващи беседи ще се разгледат теми като вземането на решения и ценности на ЕС.

 Краен продукт

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни