mega888 mega888 online casino malaysia mega888 mega888 super 8 ways ultimate super 8 ways ultimate xe88 live22 joker123 pussy888 918kiss
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

“think.”

Мобилност по проект „Think“

Демокрация и  активно гражданство – мобилност по проект „Think“  на Програмата Еразъм+ в България

ППМГ „Акад. Иван Ценов“ беше домакин на мобилност по международен проект  Еразъм+  „Think“, №2019-1-SK01-KA229-060786_5. Учебната визита се състоя от 30.10.2021 до 03.11.2021 г. и в нея взеха участие учители и ученици от партньорски училища от Словакия, Латвия, Италия и Португалия. Участниците в мобилността бяха изключително щастливи от възобновената присъствена дейност по проекта, въпреки, че през двугодишния период след последната осъществена мобилност в Италия, те обменяха информация и работиха по съвместни задачи в платформата eTwinning. 
Тематичното съдържание на проведените дейности беше съобразено с целите на проекта, а именно учениците да се запознаят с ценностите на демокрацията и как функционира едно демократично общество, ролята ни на активни граждани и отговорността ни да допринасяме за устойчивост на демократичните принципи и демократично управление чрез участието в избори от всякакъв вид – както на национално, така и на европейско ниво. Акценти в програмата бяха интерактивните занятия, които включваха образователни игри на тема „Европейските ценности“ и  „ЕС в нашето ежедневие“ – игра с конкретни примери за законодателството на ЕС и по какъв начин то е различно от националните, регионалните или местните власти. Учениците работиха в международни екипи и активно използваха в работата си съвременните технологии – компютри и интерактивни дисплеи за реализиране на своите продукти. Забавната онлайн игра „12 закона на ЕС, които променят ежедневието ни като граждани на Европейския съюз“ даде знания на учениците по атрактивен начин, а изработването на  плакати „Вашият глас има значение!“  с приложението PosterMyWall разви техните творчески и дигитални умения. 
Интересно за всички беше и  художественото ателие на тема “Бъди добър гражданин”, в което се използва ефективния инструмент за обучение, наречен Lapbook, включващ практически образователни дейности - рисунки, текст, снимки и всяка друга информация, която отговаря на темата. Докато учениците търсеха информация, те научаваха за активното гражданство и  в края на семинара изработиха прекрасни крайни продукти – забавни и интерактивни книжки. Работата завърши с написване на  послания, започващи с думите  „Аз съм добър гражданин, защото…”, които учениците използваха за създаването на плодно ябълково дърво, олицетворяващо техния индивидуален принос  като добри граждани на обществото. 
Паралелно с художествената работилница се проведе и друг уъркшоп на тема „Soft skills“, който беше естествено продължение на въпроса какво ни прави добри граждани. Госпожа Калина Николова запозна учениците с меките умения и как те ни помагат да се впишем в съвременното общество и да бъдем добри граждани, след което провокира аудиторията да допринесе за създаването на Padlet със своите коментари по дискутираните теми за емоционалната интелигентност, емпатията, разрешаване на конфликти, комуникация, екипност, гъвкавост и др.
Проведената мобилност по проект „Think“ беше възможност за учене, развиване на таланти и умения, общуване и създаване на приятелства. Партньорите ни бяха очаровани от природните, културните и историческите забележителности във Враца и София. Показателни за това са думите на един от учителите след приключването на срещата: „Физически съм си у дома, но сърцето ми е все още в България.“

#Erasmus Days #think.

ППМГ „Акад. Иван Ценов“ се включи в международата инициатива „Дни на Еразъм+“, чиято цел е да отбележи огромното положително въздействие на Програмата Еразъм+, едновременно във всички държави по света. Събитието в ППМГ е част от планираните дейности по проект „think.“. Координаторът на проекта г-жа Ани Павлова съвместно с учениците Мария Вълова, Денис Владимирова и Стефани Велчева се включиха в онлайн среща с партньорите от Словакия, Италия, Испания и Латвия. Целта на срещата беше да се отпразнува събитието и всеки да сподели своето мнение за положителното въздействие на работата по проекти и ползите от учебните мобилности, които въвеждат учениците в една различна образователна среда. Учениците и учителите изразиха удовлетворението си от съвместната си работа, която повишава тяхната културна осведоменост, предоставя им възможност за нови преживявания и придобиването на ценни житейски умения.

Учебна визита в Италия по проект „think.“, програма Еразъм+

Ученици и учители от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ посетиха Италия и участваха в обучителни дейности и работни срещи, които се проведоха в Liceo Margherita Hack, град Морлупо. Това е първата мобилност по проект „think“, чиято програма беше съобразена с темата за себепознанието и развитието на компетенции, водещи до личностно развитие и усъвършенстване.
Участниците от Словакия, България, Латвия, Испания, Португалия и Италия работиха в международни групи и изпълниха проектните задачи, като публикуваха продуктите в платформата eTwinning. Учениците съставиха списък със съвети за справяне с най-често срещаните проблеми, с които тийнейджърите се сблъскват. Позитивните послания бяха обобщени и написани на пощенски картички, които бяха изпратени до всяко училище-партньор по проекта, където ще бъдат изложени в кът, посветен на програмата Еразъм+. Освен креативност и изобретателност, всеки участник демонстрира и умение за работа с компютърни приложения. Групите изработиха Wordle, където написаха трите си най-силни черти на характера. Запазеното изображение беше качено в страницата Your Greatest Strengths в Twinspace. Всяка група изработи и мисловна карта, чрез която направи оценка на наученото и преживяното през всеки ден от мобилността. Имаше и награди за българските ученици, които бяха победители в играта Historical Figure Hunt, посветена на известни италиански мислители, философи, писатели и художници.
В края на програмата г-жа Ани Павлова и г-жа Веселка Вълова, с помощта на учениците Мария Вълова, Денис Владимирова, Стефани Велчева, Никола Узунов и Георги Господинов подредиха и представиха типични български храни на международната вечер, която завърши с връчването на сертификати, много музика и добро настроение.

Старт на проект „think.“

Dive in – първа работна среща, с която официално стартира проектът „think.“ по Програма Еразъм+

Краткосрочното съвместно събитие за обучение на екип от учители по проект „think.“се проведе от 28 октомври до 1 ноември 2019 г. в град Нове Замки, Словакия. Г-жа Ани Павлова и г-жа Пепа Павлова взеха участие в срещата заедно с учители от Италия, Испания, Португалия, Словакия и Латвия. Партньорите обсъдиха и планираха предстоящите дейности по проекта в няколко работни сесии, уточниха акцентите в организацията на съвместната си работа, разделиха и възложиха задълженията в периода на проекта.

Проведено беше и обучение за работа с платформата на eTwinning – най-голямата общност на училищата в Европа, интегрирана към Програмата Еразъм+. Партньорите ще използват eTwinning като виртуална среда за реализирането на проекта. За целта беше инициирано съставянето на международни екипи от ученици.

Партньорите бяха поздравени от кмета на Нове Замки, който им пожела ползотворна работа и успешно реализиране на проекта, а екип на местната телевизия интервюира координаторите от всяка държава и ги попита какво мислят за програмата Еразъм и какво очакват от проекта. В края на последната работна сесия г- н Алваро Гуедес от Португалия запозна колегите си със сертификата Youthpassи обясни предимствата и възможностите на този документ да описва подробно компетентностите придобити чрез работата по проекти. “ Youthpass Certificate сeиздава не само за участие. Той отразява и процеса на осмисляне какво сме научили, какъв опит сме придобили, какви са резултатите от работата ни, като по този начин допринасяме за признанието на ползата от работата по проекти и неформалното учене .“,сподели г-н Гуедес.

Международен проект “think.”по Еразъм+, КД 2

ППМГ „Акад. Иван Ценов“ е партньор по нов проект Еразъм+, който ще продължи две години и ще обедини в международни екипи ученици от Словакия, Италия, Испания, Латвия, България и Португалия. В рамките на проекта участниците ще работят за усвояването и развитието на 8 компетенции, известни като уменията на 21 век, водещи до равни шансове за успех в живота: любопитство, креативност, критичност, комуникация, сътрудничество, съпричастност, самоконтрол и активно гражданство.

Училищата партньори по проекта ще разработят стратегии за гореспоменатите компетенции, които ще бъдат реализирани чрез работа по различни теми, обучения за себепознание и справяне с проблеми като стрес и ниска самооценка, овладяване на разнообразни техники на учене, семинари по демокрация и гражданство, важността да участваме в избори и да бъдем активни членове на обществото. Младежите ще се учат да мислят критично, като разпознават фалшиви новини и факти, ще се запознаят с работата на сериозните медии и как интернет променя медиите. Учениците ще овладеят различни презентационни умения, позволяващи им ясно да изразят идеите си, и ще демонстрират своята креативност при писане на проект.

Партньорите ще използват платформата eTwinning като виртуална среда за реализирането на проекта. Темите, които ще бъдат разработени по време на мобилностите, ще развият и обогатят уменията на учениците за мислене и учене, тяхната инициативност и креативност, социална и емоционална интелигентност, способността за работа в екип, умения за планиране и организация. Тези качества и компетенции ще дадат на учениците възможност да се ориентират в средата си, да работят добре с другите и да се реализират успешно в личен и професионален план.

ППМГ „Акад. Иван Ценов“ , което е училище, доказало се като една от най-ефективните образователни институции в страната, дава на своите ученици твърди умения по изучаваните профили и професията Приложен програмист. Чрез настоящия проект профилираната гимназия ще повиши културата на своите възпитаници и ще усъвършенства качествата, които правят младите хора концентрирани, организирани, комуникативни, гъвкави и адаптивни.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни