Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

#ErasmusDays

Дни на Програма „Еразъм+” в ППМГ

Дните 15-17 октомври се отбелязват като дни на Програма Еразъм +. Целта на общоевропейската инициатива е да представи европейските ценности, огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, ползите от образователната мобилност и положителното въздействие на проектните резултати.

В ППМГ „Акад. Иван Ценов” събитието протече със съвместно мероприятие на двата екипа, работещи по програмата – на проект „Мисля” (think.)и проект „Изиграй! Заснеми! Сподели!”(Act it! Film it! Share it!). В сътрудничество с Фондация „Ценности, добродетели, интегритет”ученици от двата екипа усвоиха техники от Театър на сенките. Със сенки, създадени от техните тела и допълнителни обекти, тепредставиха ситуации, което беше прелюдия към основната им задача – създаване на етюди на тема „Човешки права”. Цитати от Всеобщата декларацията за правата на човека на ООН провокираха участниците да разсъждават и онагледят чрез театър на сенките правото на достоен живот, равен достъп до образование, върховенството на закона, забраната на робството и мъченията и т.н. Етюдите си екипите подсилиха с ефектна музика и цветни светлини.

Фон на събитието беше изложбата на продукти – календари, книги, рисувани тениски, маски и кукли за театър, изработени от екипите през първата година на проектните им дейности. Чрез настоящата публикация достъп до тях  имат и всички читатели.

Всеобщата декларацията за правата на човека може да бъде открита на: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=32

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни