mega888 mega888 online casino malaysia mega888 mega888 super 8 ways ultimate super 8 ways ultimate xe88 live22 joker123 pussy888 918kiss
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Еразъм+ 2020 - 2021 г.

STEAM умения чрез eTwinning

С презентации на тема „Меки умения” и „Емоционална интелигентност” г-жа Калина Николова, ст. учител по английски език в ППМГ „Акад. Иван Ценов”, участва в  Международен eTwinning онлайн семинар “STEAM умения чрез eTwinning”.         
Двудневното онлайн събитие се проведе на 21-22 октомври 2021 и бе организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Националното звено за координация по дейност eTwinning. Семинарът имаше практическа насоченост и засегна специфични аспекти на работата и интегрирането на STEAM подхода в училище и в eTwinning проектите, както и съвременни методи за повишаване на интерактивността в класната стая и разширяване  мотивацията на учениците. Цялата информация от семинара е на разположение на учителите по различни учебни предмети в специално създаденото споделено пространство в платформата eTwinning.  
В своето експозе г-жа Калина Николова сподели техники за развитие меките умения на учениците чрез включването им в проектни дейности и STEAM обучение. Тя разгледа и темата за емоционалната интелигентност на младите хора - умението им да контролират своите емоции и ги насочват в подходяща посока за постигане на образователни цели. 
„Успехът в областта на науката, технологиите, инженерните науки и математиката изискват добре развити меки умения. Нашият набор от меки умения, от своя страна, дават възможност да си сътрудничим ефективно с околните, да се вписваме успешно в екипи и да поемаме ролята на лидери в конкретни ситуации. STEAM обучението провокира любопитството на учениците, тяхното критично мислене и креативност при решаването на поставени проблеми. В същото време STEAM проектите значително повлияват подобряването на емоционалната грамотност на учениците.”, каза г-жа Николова. Нейното участие в семинара е в изпълнение на проект Еразъм+ 2019-1-BG01-KA101-064715, по който  ППМГ „Акад. Иван Ценов” е бенефициент, и разпространява опита и, придобит по време на квалификационен курс, в който тя участва през м. март т.г. в Испания. 

Ефективно обучение

През м. август г-жа Веселка Вълова, г-жа Наталия Василева и г-жа Калина Николова представиха ППМГ „Акад. Иван Ценов” в структурен курс по Програма Еразъм+, КД1 на тема  „Как ефективното управление на класната стая може да доведе до подобряване успеваемостта на учениците, намаляване ранното отпадане от училище и позитивна среда на общуване”. Курсът се проведе в Осло, Норвегия с участието на учители от училища в различни европейски държави.

Целта на курса беше да се определят основните предизвикателства на учебния процес и да се установявят методи за управлението му чрез представяне на алтернативни на традиционните подходи на работа с учениците. Участниците разискваха въпроси като дали съвременните ученици са по-различни от техните предшественици преди десетилетия и какви са причините за това, търсиха къде се корени излишния стрес в учебния процес, защо при някои ученици се наблюдава намален интерес към усвояване на знания, дали тези процеси са присъщи на днешното време или те имат прецеденти и при поколенията преди настоящите. Колегите от образователните институции, участвали в курса, дискутираха по темите и споделиха своя опит в управлението на учебния процес. Лекторът на обучението направи обзор на теории и теоретици, които се занимават с проучвания по темата, и представи техни практически насоки, които могат да се прилагат в училищния живот ежедневно.

Курсът беше структуриран в модули, които покриха теми като прилагане на образователни игри като инструмент за ефективно управление на учебния процес, дисциплината – правила и стратегии, указване на съдействие на ученици, които проявяват неподходящо за училище поведение за подобряване на академичните им постижения и тяхната увереност в собствените способности, стратегии за управление на учебния процес, използване на извънкласни дейности за повишаване резултатността на ученето.

В резултати от преминатото обучение участниците придобиха идеи как в случай на необходимост да подобрят климата в класната стая. Наред с това те имаха възможност да се запознаят с образователната система в държави като Полша, Испания и Румъния, както и да разширят общата си култура във връзка с историята и културата на Норвегия, домакин на курса. Впечатление у тях породи повсеместното въвеждане на електрически превозни средства в скандинавската държава, усещането за здравословен начин на живот с ниски нива на тютюнопушене и широко застъпване на спорта. Участниците разшириха знанията си за живота на викингите, полярните изследователски експедиции и приносът на личности като Фритьоф Нансен за облекчаване живот на бежанците в началото на XXв. и в частност неговото отношение към българите, бежанци от Одринска Тракия.

Участието в квалификационния курс се финансира по проект 2019-1-BG01-KA101-061547по Програма Еразъм+ на Европейската комисия, по който ППМГ „Акад. Иван Ценов” е бенефициент.

Театрални импровизации

„Импровизирай това” беше темата на занятие по театрални техники, организирано от г-жа Калина Николова за ученици от пети и шести клас. В занятието тя включи техники за загряване на гласа и лицевата мускулатура преди актьорска игра, както и забавни игри, които дават възможност на учениците да се отпуснат преди досег с публика. Под нейно ръководство петокласниците направиха импровизации с театрални кукли, а учениците от шести клас изиграха откъс от „Ромео и Жулиета” с прилагане на техниката Whoosh, заимствана от образователните ресурси на Кралската Шекспирова компания, с които г-жа Николова е работила при тематични обучения във Великобритания.

За учениците от седми клас преподавателката подготви онлайн викторина на английски език за етикета в театъра и историята на киното. Чрез състезателната игра учениците обобщиха правилата на културно поведение, които следва да се спазват по време на театрално представление, научиха за първите кино прожекции, за въвеждането на говорещото и цветното кино, специалните ефекти, първата кино школа и др.

Дейностите бяха в изпълнение на проект Еразъм+ „Изиграй! Заснеми! Сподели!” в партньорство с училища от Дания, Северна Македония, Португалия и Полша, чрез който учениците придобиват знания и умения за театралното и кино изкуството. Предстои наши ученици да посетят датското училище, където заедно с връстници от партньорските училища да преминат обучения за актьорска игра и видео обработка.

Лов на български съкровища в етнографския музей

По повод 22 юни - Деня на българския фолклор и в изпълнение на проект eTwinning „Преждата и конците нашепват истории от миналото”, реализиращ се съвместно с училище от Грузия, ученици от пети и шести клас посетиха Етнографско-възрожденски комплекс „Св. Софроний Врачански”. Етнографският комплекс, представящ традиционния бит, занаяти и култура на населението от Врачански регион, беше своеобразна машина на времето, където под ръководството на учителите си Галина Романова, Марияна Аврамова и Калина Николова младите посетители се запознаха с музейната сбирка, а разказът на уредника ги пренесе в миналото на нашия роден край. В разработена от г-жа Калина Николова игра „Лов на български съкровища” децата откриха значението и символите на българската шевица, празничната обредност, спецификите на облеклото и поминъка на етническите общности като българи, власи, каракачани и банатски българи, обитавали нашия край. След проследяване на QR-код децата достигнаха Padlet стена, на която публикуваха получената пъстра картина от края на XIX и началото на XXв. Г-жа Марияна Аврамова показа видове бродерия и нагледно обясни на децата как се тъче на хоризонтален стан. Учениците изказаха удовлетворението си от досега до нашето минало, като особен интерес у тях предизвика сбирката от шевици, типични за врачанския край и тематични за дейностите на нашия международен проект.

Тренинг за развитие на меки умения

Тренинг за развитие на меки умения и емоционалната интелигентност на учениците

Тренинг за ученици проведе екипът на проект Еразъм+, КД1 2019-1-BG01-061547 „EDUpreneurship – Подобряване европейското измерение и капацитета на педагогическия персонал”. Целта беше преминалите квалификационен курс в Испания за развитие на меки умения и емоционална интелигентност учители Красимира Дикова, Калина Николова и Ани Павлова да предадат на своите ученици придобитите знания и практически умения. За достигане резултатите на проекта до повече ползватели, организаторите бяха поканили и екип от ученици от ПЕГ „Йоан Екзарх”, с ръководител г-жа Иванка Лекова. 
Лекотата на общуването, умението да се справяш с кризисни ситуации, умението да разпределяш правилно времето си стават все по-значими за успеха в днешния глобален свят. Конкретен фокус на обучението бяха меките умения като лидерство, комуникативност, умение за работа в екип, умение за избягване и разрешаване на конфликти, изграждане на доверие, вземане на решения и т.н. 
В началото на тренинга г-жа Калина Николова направи кратък обзор на ролята на емоциите в нашето поведение и ролята на емоционалната интелигентност в ползотворното общуване. Разделени в смесени екипи от двете училища, учениците разиграха играта „Бинго Емпатия”, чрез която работиха с конкретни казуси, изграждащи умения за съпреживяване емоциите, мислите и чувствата на другите. Наложилият се извод гласеше, че емпатията стои в основата на градивното общуване с околните. Водени от г-жа Ани Павлова, учениците се запознаха с научни изследвания върху поведението на диви животни, които биха могли да послужат като модел за организация на общуването и на хората. Накрая участниците разгледаха видовете лидерство и стигнаха до извода, че всеки от екипа би могъл да влезе в ролята на лидер според уменията, които има и които са приложими в конкретната ситуация. 
Учителите-организатори на събитието посочиха, че 85% от успеха ни се дължи на нашите добре-изградените меки умения - ако не познаваме себе си до съвършенство и не контролираме емоциите си като ги насочваме в правилната посока, без значение каква интелигентност притежаваме, не бихме могли да постигнем поставените си цели. 
Използваните в тренинга материали са предоставени от ELA, организатор на квалификационни курсове за училищен персонал по Програма Еразъм+ на Европейската комисия. 

Празнуваме 9 май - Ден на Европа, Ден на eTwinning и Ден на победата

С изложба на продукти, създадени по проект Еразъм+ „Изиграй! Заснеми! Сподели!” и eTwinning проект „Преждата и конците нашепват истории от миналото” окичихме нашия щанд по време на хепънинга по повод 50-годишния юбилей на нашето училище, ППМГ „Акад. Иван Ценов” - Враца. Гостите на събитието можеха да разгледат мостри на български шевици, изработени от различни материали, театрални маски и кукли, информационни книжки за историята на националния театър в страните-партньори, както и тениски с изображения на анимационни герои, всички те изработени от наши ученици. Акцент в програмата ни по повод празничния ден беше подвижна викторина с въпроси върху идеите и историята на Европейския съюз. Участниците в нея научиха за създаването на съюза, подписването на Римския договор, разбраха какво се крие зад тематични понятия като „студена война” и „желязна завеса”. С любезното съдействие на Информационен център Европа директно – Враца, Центърът за развитие на човешките ресурси ни предостави награди за викторината. Викторината, както и онлайн пъзели с тематични изображения, разработени от наша ученичка, споделихме с нашите партньори от Полша, Португалия, Грузия, Северна Македония и Дания, а на специална Padlet стена те публикуваха снимки от своята празнична програма. Честването е част от инициативата „Европейска седмица в България”, организирана от Националното звено за координация по дейност eTwinning за България, с подкрепата на Програма „Еразъм+“, Програма „Европейски корпус за солидарност“, дейностите Европас – България, Еврогайдънс – България, Евридика – България, Евродеск – България и ECVET, насърчаваща образователните институции в страната да отбележат Празника на Европа и Деня на eTwinning с тематични събития.

Практически тренинг „Медийна грамотност и онлайн безопасност“

Практически тренинг „Медийна грамотност и онлайн безопасност“ за развиване на критично мислене се проведе на 23 април 2021 г., Световният ден на книгата и авторското право. Събитието бе посветено на годишната тема „Медийна грамотност“ в eTwinning за 2021 г. Със задачата да повишат медийната грамотност на учениците от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца успешно се справиха учителите по английски език Калина Николова, ръководител на програмите eTwinning и Erasmus+ и Ивалина Иванова, старши посланик на Европейския парламент. 22 ученици от различни възрастови групи бяха разделени на отбори и разгледаха 10 казуса, като въведоха своите предложения за справяне с тях в специално създадена за събитието Padlet стена. По време на тренинга бяха използвани материали от eTwinning обучения, предоставени от г-жа Калина Николова, както и от наръчника по Медийна грамотност - част от учебните материали по програмата на училища посланици на Европейския парламент в частта си за фалшиви новини и дезинформация, предоставени от г-жа Ивалина Иванова. Темите, които обучението обхвана, бяха безопасно търсене в мрежата, проверка при съмнение за фалшиви новини, кибертормоз, анонимност в мрежата и др. На участниците бяха връчени сертификати за експертност, като накрая учениците се съгласиха, че се чувстват значително по-подготвени и информирани по двете актуални теми. Те изразиха и готовността си да разпространят наученото сред приятелите си и да им съдействат с практични съвети.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни