Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Първо място за нашия eTwinning проект

Центърът за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция по Програма Еразъм + и на Национално звено за координация по дейност eTwinning за България връчи националните eTwinning награди за 2018 година. В категория eTwinning проект за възраст 16-19 г. първа награда за постигнати творчески и професионални успехи в дейност eTwinning получи г-жа Калина Николова, учител по английски език от ППМГ „Акад. Иван Ценов” за ръководения от нея проект „Раздвижи тялото и ума си – здравословен живот за юношите”.

В края на 2018 г. по дейност eTwinning в ЦРЧР бяха подадени 252 кандидатури за оценка на качеството. Г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на ЦРЧР, връчи на наградените учители отличията в следните 10 категории:

еТwinning проект на 2018 година

eTwinning проект за възраст 4 – 7

eTwinning проект за възраст 8 – 11

eTwinning проект за възраст 12 – 15

eTwinning проект за възраст 16 – 19

Първи eTwinning проект

eTwinning проект, посветен на темата за 2018 – Културното наследство

Национален eTwinning проект

Международен eTwinning проект

Краткосрочен еTwinning проект.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни