Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Практически тренинг „Медийна грамотност и онлайн безопасност“

Практически тренинг „Медийна грамотност и онлайн безопасност“ за развиване на критично мислене се проведе на 23 април 2021 г., Световният ден на книгата и авторското право. Събитието бе посветено на годишната тема „Медийна грамотност“ в eTwinning за 2021 г. Със задачата да повишат медийната грамотност на учениците от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца успешно се справиха учителите по английски език Калина Николова, ръководител на програмите eTwinning и Erasmus+ и Ивалина Иванова, старши посланик на Европейския парламент. 22 ученици от различни възрастови групи бяха разделени на отбори и разгледаха 10 казуса, като въведоха своите предложения за справяне с тях в специално създадена за събитието Padlet стена. По време на тренинга бяха използвани материали от eTwinning обучения, предоставени от г-жа Калина Николова, както и от наръчника по Медийна грамотност - част от учебните материали по програмата на училища посланици на Европейския парламент в частта си за фалшиви новини и дезинформация, предоставени от г-жа Ивалина Иванова. Темите, които обучението обхвана, бяха безопасно търсене в мрежата, проверка при съмнение за фалшиви новини, кибертормоз, анонимност в мрежата и др. На участниците бяха връчени сертификати за експертност, като накрая учениците се съгласиха, че се чувстват значително по-подготвени и информирани по двете актуални теми. Те изразиха и готовността си да разпространят наученото сред приятелите си и да им съдействат с практични съвети.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни