Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Резултати от eTwinning проект

Националните традиции са живи

В навечерието на националния празник на нашата страна, с голямо задоволство учениците от пети и шести клас споделят продуктите, които разработиха по време на заниманията си по международен eTwinning проект „Преждата и конците нашепват истории от миналото”. Дейностите представляват проектно-базирано обучение с интердисиплинарен подход – сътрудничество между три учебни предмета: Английски език, Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество. Четиримесечният цикъл започна с разучаване особеностите на Чипровските килими и българската шевица, поставяне на задачи и премина в  създаване на крайни продукти и оценяване на напредъка. Целта е учениците да придобият основни знания за традиционния текстил, тъкачеството и бродериято у нас и в Грузия, като страна-партньор по проекта, и в последствие да представят наученото по интересен и интерактивен начин със съвременни инструменти за визуализация.

Като част от програмата по Изобразително изкуство с г-жа Галина Романова, шестокласниците разучиха характерните особености на Чипровските килими: символи, елементи (канатица, дърво на живота), цветове и направиха свои илюстрации. В час по английски език проследиха видео на английски език, разказващо за багренето с природни багрила, работата на вертикален стан и етапите на тъкането. Г-жа Калина Николова показа работа с онлайн инструмента Popplet, с чиято помощ,  разделени в групи, шестокласниците работиха във виртуални срещи и създадоха мисловни карти за визуално организиране на усвоените знания. Те добавиха информация, снимков материал, QR-кодове за бърз достъп до видеа. В обобщение на цикъла задачи, шестокласниците показаха много добри резултати на тематичната онлайн викторина, която г-жа Николова беше разработила за тях на английски език.

Петокласниците се запознаха с изработка на бродерия с национални елементи и пана от филц, типични за планинската област Кхевсури в Грузия. Грузинските им връстници изпратиха свои снимки в работна среда в училището докато изработват паната и бродериите. Г-жа Марияна Аврамова предостави схеми на шевици, които българските децата пречертаха. Заинтригувани от символиката на цветовете в бродерията, вярванията са пазителната сила на нейния основен елемент, елбетицата, те откликнаха и на поканата да споделят свои снимки в народни носии и показаха на своите грузински партньори виртуален албум с красотата на българската шевица.

 

 
Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни