Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Чайна „Европа“– пространство за дискусии по Програма Еразъм

Чайна „Европа“– пространство за дискусии и малки работилници организира информационен център Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца. В малката работилница „Какво предадох на другите и какво донесох от Еразъм+“ и дискусията на тема „Промяна културата на образованието към учене през целия живот“ участваха част от проектните екипи по програма Еразъм+  във Враца: ППМГ „Акад. Иван Ценов“, СУ „Христо Ботев“, ПГТР, ПТГ "Никола Й. Вапцаров", ПЕГ „Йоан Екзарх“, като всяко училище представи проектите , които изпълнява.
Мария Панайотова, ръководител на център Европа Директно Враца, представи новата програма Еразъм+  2021 – 2027, а участниците в Чайна «Европа» се обединиха около факта, че програмате предоставя ценни умения и опит на участниците и помага за модернизирането на образованието, обучението и работата с младежта в цяла Европа.
            Координаторът на проект "think" на ППМГ „Акд. Иван Ценов”, Ани Павлова, представи основната идея, цели и дейности по проекта, като подчерта, че чрез работата си партньорите преместват акцента от предметно базираното обучение към нова епоха, представена чрез тематично базираното обучение, включващо няколко учебни предмета и развиващо уменията на 21ви век. Учениците Паолина Андровска, Надя Рашкова и Елица Павлова споделиха удовлетворението си от работата по проекта и разказаха за конкретния си принос към изпълнението на задачите My Vision Board, Bookmarkers, My Advent Calendar, My Learning Style, Ecological Footprint. Чрез дадените примери и демонстрираните материали, учениците показаха колко е важно да мислим рационално, екологично, креативно, критично, емоционално и прогресивно. Предизвикателството на екипа на проект "think" към останалите участници в срещата беше да се довърши с една дума изречението "Аз мисля ... ." Публиката реагира с готовност и допринесе да се доразвие идеята за активно мислещите млади хора.
Координаторът на проект „Изиграй! Заснеми! Сподели!”, Калина Николова, представи темите в проектните дейности и показа една от задачите – интерпретация на известни приказки с тансформиращи се кукли. Учениците Мария Тодорова и Деница Мариянова демонстрираха някои от театралните техники, които са усвоили в заниманията си по проекта, говориха за ролята на грима и костюмите, менторството на действащ актьор и чуждестранните екипи, в които са работели по време на мобилността у нас. Момичетата бяха подготвили и игрови задачи върху театрални техники, с които активираха публиката в залата. Изложбата на продукти, създадени по двата проекта на ППМГ допринесоха със своя колорит и провокираха интерес у участниците.
Разпространението и използването на резултатите са най-важните елементи от жизнения цикъл на проектите по програма „Еразъм+“. Те предоставят на участващите организации възможност да информират и да споделят резултатите и продуктите, с което да повишат ефекта от резултатите и обосноват европейската добавена стойност на програма „Еразъм+“.
През новия си програмен период програмата има за цел да бъде още по-приобщаваща, по-достъпна и по-устойчива. Сред важните цели са подкрепата на цифровия преход в европейското образование и подпомагането на изграждането на европейското пространство за образование.
Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни