mega888 mega888 online casino malaysia mega888 mega888 super 8 ways ultimate super 8 ways ultimate xe88 live22 joker123 pussy888 918kiss
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Дуална система

Поредно стажуване за програмистите

На 27.04.2023 г. учениците от 10 Г клас - паралелка "Приложен програмист" проведоха своето последно стажуване по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" на тема "Създаване на онлайн магазин с WordPress". Благодарности на менторите от фирмата партньор "Лийд Вижън" ЕООД Николай Николов и Симеон Георгиев за наставничеството и търпеливите обяснения! С нетърпение очакваме летния стаж!

Първо пробно стажуване

Проект „Подкрепа за дуалната форма на обучение“ и първо пробно стажуване на учениците от паралелки „Приложен програмист“ за учебната 2021/2022 година
На 12.01.2022 г. учениците от 9. Г и 8. Г класове на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца, заедно с техните учители Илонка Вутова, Мария Илиева и Мартин Стойчевски, проведоха своето първо за учебната 2021/2022 година стажуване по проект ПДСО във фирма „Лийд Вижън“ гр. Враца.
За учениците от 9. Г клас това е трета поред среща във фирмата. За програмирането и изборът, който са направили, научиха повече от техните бъдещи млади ментори – Цветослав Гърков и Цветан Гергов. Темата, която беше представена от нашите домакини е много актуална, но малко застъпена в учебната програма, а именно "Защита на личните данни. Закон за защита на личните данни. Закон за авторското право и сродните му права." На учениците беше поставена задача за самостоятелна разработка в срок до края на месец февруари по четири актуални теми, свързани пряко с основната тема за защита на данните. Най-добрите разработки ще бъдат наградени. Очаквайте …
• Кои са темите?
• Коя ще бъде комисията?
• Какво ще е класирането?
• Кои са най-добрите?
• Къде ще бъдат публикувани разработките?
• Какви са наградите?
За учениците от 8. Г клас проведената среща в работна обстановка беше първа във фирмата – партньор. Техническият директор Васил Аспарухов направи начален инструктаж за работа във фирмата, като представи специфичните здравословни условия на труд, с които бъдещите програмисти трябва да са запознати. Подробно разказа за фирмата и дейностите, с които се занимава, представи партньорите, с които фирмата работи, както и три работещи дигитални решения на територията на град Враца – vratsa-smart.bg. Учениците разговаряха и по темата кои са предимствата на професията програмист, но и какви „минуси“ крие тя.

Проект "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфичните цели на приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ и инвестиционен приоритет 10iv „Подобряване на адекватността на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на професионалното образование и системите на обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително двойни системи на учене и схеми за стаж“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Допустими дейности

Дейност 1.

Подпомагане на училищата при въвеждането на дуалната система на обучение. Чрез тази дейност се осигурява възможност за взаимодействие на училището с бизнеса и улесняване достъпа до пазара на труда.

Дейност 2.

Разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво.

Дейност 3.

Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение.

Дейност 4.

Обучения на наставници в педагогически и методически умения.

Дейност 5.

Популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите за предимствата, ползите и възможностите за реализация на завършващите на пазара на труда от обучението чрез работа би довело до насочване и подкрепа на децата им за тяхното ориентиране и решение за избор на професия и на училища.

Представители на целевата група

Целевите групи по проекта включват 9 800 ученици от 147 професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение, представители на предприятията, родители.

Второ пробно стажуване

Второ пробно стажуване по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

На 16 февруари 2021 г. учениците от паралелка „Приложен програмист“ 8 Г клас на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, проведоха своето второ стажуване във фирмата-партньор „Лийд Вижън“ гр. Враца.
Темата, която представи техническият директор Васил Аспарухов е особено актуална в днешно време – „Киберсигурност и киберзащита“. Сигурността на компютърната система обхваща процесите и механизмите, чрез които важната и чувствителна информация бива защитавана от неправомерен достъп, изменение или унищожаване, което би могло да бъде следствие, както от действията на лица с неудостоверен произход, така и вследствие на случайни събития. Сравнени с останалите компютърни технологии, стратегиите и методите, които се използват в сферата на компютърната сигурност са твърде различни, главно заради особения характер на дейността. 
Учениците се запознаха с различни мерки за сигурност, с различни видове щети от пробиви в сигурността, с различни мотиви за атака, със Закона за киберсигурност, приет на 31 октомври 2018 година, както и с възможността да изучават специалност „Киберсигурност“ в някои университети в България. Интересна беше и темата за т. нар. етичен хакер - компютърен специалист, който прониква в компютърни системи, за да тества сигурността им. Етичните хакери извършват тестове, търсейки уязвимости в информационните системи. 
Сигурно е, че какъвто и кариерен път да изберат нашите осмокласници, професиите свързани с компютърните науки, в частност по темата – с киберсигурността, са търсени в световен мащаб.

Първо пробно стажуване

Първо пробно стажуване по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

На 1 февруари 2021 г. учениците от паралелка „Приложен програмист“ 8 Г клас на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, заедно с техните учители Илонка Вутова и Станислава Каменова, проведоха своето първо стажуване във фирма „Лийд Вижън“ гр. Враца.
Техническият директор Васил Аспарухов направи начален инструктаж за работа във фирмата, като насочи вниманието на бъдещите програмисти към специфичните здравословни условия на труд, с които трябва да са запознати. Подробно разказа за фирмата и дейностите с които се занимава, представи партньорите, с които фирмата работи, както и три работещи дигитални решения на територията на град Враца – vratsa-smart.bg.
Учениците разговаряха и по темата кои са предимствата на професията програмист, но и какви „минуси“ крие тя. Гости на стажуването бяха Преслава Христова, Таня Николова и Владислав Мирчев от 11 В клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, които разказаха за своите първи срещи с програмирането в осми клас, за трудностите, за отдадеността и многото работа – самостоятелна и в екип и за радостта от успехите.
Нашите осмокласници с нетърпение очакват втората среща във фирма „Лийд Вижън“, на която темите, които ще се обсъжат ще бъдат свързани с международния ден за безопасен интернет.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни