mega888 mega888 online casino malaysia mega888 mega888 super 8 ways ultimate super 8 ways ultimate xe88 live22 joker123 pussy888 918kiss
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Правилник за дейността на училището

Правилник за дейността на ППМГ "Академик Иван Ценов" през учебната 2021/2022 год.

Този Правилник урежда устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца, свързани с осигуряване на правото на училищно образование.

Приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол №13/13.09.2021 г., съгласуван с обществения съвет към училището – протокол № 5/10.09.2021 г. и  утвърден  със заповед № 1912-1586/13.09.2021 г. на директора на училището.

Виж пълния текст!

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни