Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Училищни учебни планове

Училищни учебни планове 

Учебните планове за учебната 2020-2021 год. са приети на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 14.09.2020 г.,съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4 / 14.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № 0190 - 3869 / 14.09.2020 г.

Виж повече - тук!

Учебни планове за учебната 2019-2020 г.

Учебни планове за учебната 2018-2019 г.

Учебни планове за учебната 2017-2018 г.

 

 
 
Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни