Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

График на учебната 2020/2021 год.

Ваканции, учебна 2020/2021 година:

Есенна за І - ХIІ клас: 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл
Коледна за І - ХIІ клас: 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.
Междусрочна за І - ХIІ клас  - 30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. вкл.
Пролетна за І - ХI клас - 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.
Пролетна за ХII клас - 08.04.2021г. – 11.04.2021 г. вкл.

Неучебни дни:

19.05.2021 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
21.05.2021 г. – втори задължителен ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
14.06.2021 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)

Заповед на министъра - тук!

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни