mega888 mega888 online casino malaysia mega888 mega888 super 8 ways ultimate super 8 ways ultimate xe88 live22 joker123 pussy888 918kiss
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

График на учебната 2021/2022 год.

Ваканции, учебна 2021/2022 година:

Есенна за І - ХIІ клас: 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл
Коледна за І - ХIІ клас: 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна за І - ХIІ клас  - 01.02.2022 г. 
Пролетна за І - ХI клас - 01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХII клас - 07.04.2021г. – 10.04.2021 г. вкл.

Неучебни дни:

18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2021 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
15.06.2022 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)
30.06.2022 г. - VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни