Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

3 Март

Ученици от ППМГ "Акад. Иван Ценов" отбелязаха Националния празник на България 3 март. В инициативата се включиха представители на 9 д клас. Заедно с директора г-жа Татяна Василева, педагогическия съветник Лорита Иларионова и класния ръководител Саша Гешева, те поднесоха цветя пред паметника на Христо Ботев.

В памет на Апостола

Ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца отбелязаха 148-та годишнина от гибелта на Васил Левски. Инициативата се организира от педагогическия съветник Лорита Иларионова. Представители на Ученическия съвет към гимназията, заедно със своя преподавател по история г-жа Любина Карамелска, поднесоха цветя в знак на признателност пред паметника на Апостола в центъра на Враца пред и с почит сведоха глави пред делото му.

Второ пробно стажуване

Второ пробно стажуване по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

На 16 февруари учениците от паралелка „Приложен програмист“ 8 Г клас на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, проведоха своето второ стажуване във фирмата-партньор „Лийд Вижън“ гр. Враца.
Темата, която представи техническият директор Васил Аспарухов е особено актуална в днешно време – „Киберсигурност и киберзащита“. Сигурността на компютърната система обхваща процесите и механизмите, чрез които важната и чувствителна информация бива защитавана от неправомерен достъп, изменение или унищожаване, което би могло да бъде следствие, както от действията на лица с неудостоверен произход, така и вследствие на случайни събития. Сравнени с останалите компютърни технологии, стратегиите и методите, които се използват в сферата на компютърната сигурност са твърде различни, главно заради особения характер на дейността. 
Учениците се запознаха с различни мерки за сигурност, с различни видове щети от пробиви в сигурността, с различни мотиви за атака, със Закона за киберсигурност, приет на 31 октомври 2018 година, както и с възможността да изучават специалност „Киберсигурност“ в някои университети в България. Интересна беше и темата за т. нар. етичен хакер - компютърен специалист, който прониква в компютърни системи, за да тества сигурността им. Етичните хакери извършват тестове, търсейки уязвимости в информационните системи. 
Сигурно е, че какъвто и кариерен път да изберат нашите осмокласници, професиите свързани с компютърните науки, в частност по темата – с киберсигурността, са търсени в световен мащаб.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни