Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

#CodeWeek2020 - C# / Java?

Интересът на учениците от 11 А и 11 В клас – профили „Математика и информатика“ и „Софтуерни и хардуерни науки“ към компютърните науки е насочен в посока на съвременните програмни езици и високоплатената работа на програмистите. Събитията от Европейската седмица на програмирането, в които участваха те на 22 октомври преминаха под формата на дебат. Опоненти от 11 А клас бяха Елица Иванова и Мартин Георгиев. Уравновесени, сигурни и спокойни те представяха плюсовете на езика, който „защитаваха“. Емоционално премина спорът между опонентите от 11 В клас – Преслава Христова и Самуил Мирчев, които в хода на дебата решиха да направят и втори такъв, в който си размениха ролите, съответно и езиците, които представяха. От публиката имаше желаещи да подкрепят участниците в спора – Таня Николова и Цветомир Александров.

 

#CodeWeek2020 – ППМГ Враца - 11. клас

По традиция и тази година единадесетокласниците от профили „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Математика и информатика“ участваха и продължават да участват активно в събития, посветени на европейската седмица на програмирането. Първите мероприятия, което проведоха бяха посветени на актуалната тема за „Фалшивите новини“ - 
за историята им още от 1894 година до днешната 2020 година, за привличащите погледа заглавия, за измислените новинарски истории, за това как да разпознаваме тези новини и как да им противодействаме. Интересно, полезно и както винаги пречупено през призмата на класовете.

#CodeWeek2020 – ППМГ Враца - 8.Г клас

И тази година учениците от ППМГ Враца участват активно в мероприятия, посветени на CodeWeek 2020. Първото от поредицата събития, организирани за програмистите от 8 Г клас – професия „Приложен програмист“ беше посветено на българският принос в развитието на компютърните технологии, на Джон Атанасов и на историята на компютрите. Събитието се проведе на 9 октомври 2020 г.и беше посветено на годишнината от рождението на Джон Винсънт Атанасов. 
На 14 октомври учениците представиха своята гледна точка за това как да се държим в интернет пространството и показаха своите правила за общуване в социалните мрежи. 
На облакът от думи като начин за визуализиране на текст, за извличане на главните идеи от цял урок, както и за привличане на вниманието върху ключовите думи в една задача, беше посветено следващото събитие от картата на събитията на CodeWeek.EU. Интересно, забавно, ново, поучително. Учениците се запознаха с няколко безплатни онлайн инструменти за създаване на облак от думи. Бяха заинтригувани и много креативни в разработката на своите идеи за облаци от думи. Събитието се проведе на 21.10.2020 г.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни