Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Световен ден на философията

Главна категория: Мероприятия от минали години Категория: Училищен живот 2014/2015 уч.г.

По инициатива на ЮНЕСКО от 2002 година всяка трета седмица от месец ноември се чества Световния ден на философията. По този повод на 18 ноември в актовата зала на ПМГ „Акад. Ив. Ценов“ се проведе дебат на тема, обявена за национален ученически конкурс от СУ „Св. Кл. Охридски“:  „Българският път. Потенциал, проблеми и перспективи“. Участваха ученици от ХІІ в, ХІІ е, Х-е и ХІ-д класове. Кратки експозета по темата направиха учениците: Ася Калинова, Цветелина Шабанска ХІІ-б клас; Николай Еленков- ХІ д клас, Божидар Иванов ХІІ-е клас и Анастасия Димитрова от ХІІ-в клас. Обсъдени бяха характерните черти на българина като: трудолюбието, обич към земята, гостоприемството, предприемчивостта, пословичната любов към знанието, упоритостта на българския характер, издръжливостта и непобедимостта на българската армия. Освен тези положителни черти особен интерес предизвикаха и негативните черти  като: скептичността и черногледството, мнителността и недоверието в политиците, предателството в нашата история, престъпността в България и др,

Особен интерес предизвика изложението на Анастасия Димитрова относно „личностите и характерите“ на водачите в историческото ни развитие: Левски, Ботев и Стамболов. Дебатирани бяха скромността, честността, справедливостта, всеотдайността, отговорността и смелостта на тези водачи, благодарение на които България става свободна и независима държава. Провокативните въпроси на водещия Симеон Божидаров  от ХІІ-в клас предизвикаха истински дебати сред всички в залата относно признанието ни като изобретатели, откриватели и достойни наследници на древните българи. Търсеха се отговори на въпросите „Защо оставам в  България“ и „Защо искам да замина в чужбина“

PB180270
PB180275
PB180288
PB180292
PB180303
PB180337
1/6 
start stop bwd fwd

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни