Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Дни на медийната грамотност 2020

Главна категория: Мероприятия от минали години Категория: Училищен живот 2019/2020 уч.г.

"Моите каузи в социалните мрежи. Създаване на видео съдържание"
21.02.2020

Семинарът "Моите каузи в социалните мрежи. Създаване на видео съдържание" беше изключително интересен и полезен за учениците от ППМГ "Акад. Иван Ценов" - Враца. Те бяха активни и ентусиазирано участваха, както в обсъждането на основните принципи на създаване на медийно съдържание, така и в практическата част, където усвоиха основните умения за създаване и обработка на видео с телефон. Семинарът беше организиран във връзка с общоевропейската кампания "Дни на медийната грамотност 2020". Благодарим за поканата на Бюрото на Европейския парламент в България. Изказваме и нашата благодарност на журналистките Мария Черешева и Фани Бъчварова от Асоциацията на европейските журналисти за увлекателното представяне на най-актуалните тенденции в създаване и разпространяване на съдържание в социалните мрежи.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни