Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Министър Вълчев на посещение в ППМГ

Главна категория: Мероприятия от минали години Категория: Училищен живот 2018/2019

     Профилираната природо-математическа гимназия„Акад. Иван Ценов“– Враца  е институция и отличен образователен модел, който се е доказал през годините с високите резултати и успехи на своите ученици и учители. Акцент на посещениетое новиятучебен корпус с интерактивни класни стаи и кабинети, с които училището стана част от политиките на министерството за въвеждане на дигиталните технологии в училище.Те променят методите на учене, повишават мотивацията и интереса на учениците и са пряко доказателство, че децата се справят по-добре с помощта на дигитално съдържание. Затова превърнахме използването на дигиталните ресурси в системна практика в работата си . През следващата учебна година ППМГ – Враца обявява прием по направление „Компютърни науки”, професия „Приложен програмист” - доказателство за трайното място, което училището заема в сферата на ИТ, инженерните и природни науки, продължавайки да е дом за интелигентни и мотивирани млади хора.

Отпуснатите от Министерството на образованието- 148 000 лева са използвани за оборудване и обзавеждане единадесет  инерактивни кабинета и  класни стаи със сензорни дисплеи за работа с електронно учебно съдържание и облачни технологии, защитена WIFI среда достъпна за учениците,28 брояновикомпютърни конфигурации за изграждане на публична информационна система с функция-  електронен звънец, за  изграждане на мрежа за пренос на данни (LAN). Те превърнаха на гимназията във високотехнологично училище без еталон във Враца и областта. Към тези средства се добавя и осигуреното със съдействието на Община Враца финансиране в размер на 2 300 000 лева по ОП „Региони в растеж”,Норвежкия механизъм и Общинската инвестиционна програма, използвани за цялостното обновяване на материалната база и сградния фонд на училището, изцяло подменена отоплителна и електрическа инсталация, реновиране на  спортната зала и открито футболно игрище.

             Това е базата и система за преподаване и учене, от която ППМГ „Акад. Иван Ценов“ поема към своя 50-годишен юбилей, към новите предизвикателства, които промените в обществото изискват.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни