Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца отбелязва 48-та си годишнина

Главна категория: Мероприятия от минали години Категория: Училищен живот 2018/2019
„Профилираната природо-математическа гимназия е институция и отличен образователен модел, който се е доказал през годините с високите резултати и успехи на своите ученици и учители. Акцент на днешното тържество е откриването на новия учебен корпус, интерактивни класни стаи и кабинети, с които училището стана част от политиките на министерството за въвеждане на дигиталните технологии в училище. Те променят методите на учене, повишават мотивацията и интереса на учениците и са пряко доказателство, че децата се справят по-добре с помощта на дигитално съдържание. Затова превърнахме използването на дигитални ресурси в системна практика в работата ни.“ С тези думи директорът на училището Татяна Василева приветства многобройните гости на тържеството на гимназията. Тя отбеляза още, че през следващата учебна година ППМГ – Враца обявява прием по направление „Компютърни науки”, професия „Приложен програмист”, което е доказателство за трайното място, което училището заема в сферата на ИТ, инженерните и природни науки, продължавайки да е дом за интелигентни и мотивирани млади хора.
Програмата за честване на 48-та годишнина от създаването на училището стартира с откриване на инерактивни кабинети и обновени класни стаи. 148 000 лева, отпуснати от Министерството на образованието, бяха използвани за превръщането на гимназията във високотехнологично училище без еталон във Враца и областта. Към тези средства се добавя и осигуреното със съдействието на Община Враца финансиране в размер на 2 300 000 лева по ОП „Региони в растеж”, Норвежкия механизъм и Общинската инвестиционна програма, използвани за цялостното обновяване на материалната база и сградния фонд на училището и спортна зала. 
Защитена WIFI среда, достъпна за учениците, 11 класни стаи, оборудвани с интерактивни дисплеи за работа с електронно учебно съдържание и облачни технологии, изцяло подменена отоплителна и електрическа инсталация, нова мултимедийна информационна система, обновена спортна зала и площадка – това е базата, от която ППМГ „Акад. Иван Ценов“ поема към своя 50-годишен юбилей, към новите предизвикателства, които промените в обществото изискват. 
И тази година празника се отбелязва с хепънинг под надслов „Щастлив съм в моето училище“. За първи път се проведе организираното от ученици състезание „ППМГеймс“ (Игрите на ППМГ), по време на което те демонстрираха своите знания и умения по различните учебни предмети. 
Програмата продължи с презентиране на профилиращите предмети в училището и новата професия „Приложен програмист“, в която желаещите ще могат да се обучават през новата учебна година, както и с музикални и танцови изпълнения. Бе обявен и мажоритарно избрания председател на ученическия съвет – десетокласничката Диана Христова.
Поздравления за патронния празник и пожелания за още успехи поднесоха кметът на Община Враца г-н Калин Каменов, евродепутатът инж. Владимир Уручев и председателят на училищното настоятелство г-жа Вероника Бозова. Прочетени бяха и поздравителни адреси от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, областния управител Малина Николова, РУО – Враца, Обществения съвет при ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца, Търговско-промишлена палата – Враца, Дом на науката и техниката - Враца и много врачански училища.
Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни