Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Участие на отборите по математика в обучителен семинар

Главна категория: Мероприятия от минали години Категория: Училищен живот 2017/2018 уч.год.

На 26 март 2018 година се проведе обучение на учениците от разширените отбори  по математика  във връзка подготовка за участие в Пролетните математически състезания. Под ръководството на проф. дмн Емил Колев от ИМИ на БАН, учениците от VIII до XII клас в продължение на 4 учебни часа в залата на  Дома на науката и техниката – Враца решаваха състезателни задачи, а тези от V до VII клас в кабинета по математика в ППМГ „Акад. Иван Ценов“.
Ръководството, учителите по математика и участниците в обучението изказват своята благодарност към Дома на науката и техниката – Враца и Училищнето Настоятелство „Ентусиасти“ за указаната  финансова подкрепа.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни