Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

"За по-човечно правосъдие"

Главна категория: Мероприятия от минали години Категория: Училищен живот 2017/2018 уч.год.

На 22.02.2018 г. във Враца се проведе специално събитие, с което стартира кампанията „За по-човечно детско правосъдие“ в нашия град. Националната кампания е по инициатива на Националната мрежа за децата и има за цел по-бързо продължаване на реформата в системата за детско правосъдие.
Кампанията фокусира общественото внимание върху това, че децата с проблемно поведение са деца във висок риск и имат нужда от подкрепа, а не само от санкции или неподходящи възпитателни мерки.
Като доброволци в кампанията се включиха и ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ Враца – Василия Карнатова, Деница Божинова, Симона Мирославова, Паулина Николова, Таня Николова, Ана Мария Замбони, Ива Гергьовска от 8 “в” клас, Цветин Климентов от 10 “в”. Доброволците представяха играта “Не ме съди, човече”, която показва как законът си играе със съдбата на децата с проблемно поведение, раздаваха бонбони „Сдъвкано детство“ и листовки с информация за кампанията. Враца е един от четирите града в България, в който се откри Център за правата на децата.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни