Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Учител от ППМГ – Враца с награда за електронен урок

Г-жа Калина Николова, която е старши учител по английски език в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца спечели трета награда на конкурса за електронен урок, организиран от регионалното управление на образованието.
Урокът представлява резюме-демонстрация на интерактивните методи, които Николова използва в работата си, като онлайн ресурси и мобилни приложения. Преподавателката по английски език активно прилага представените техники, които са добре приети от страна на учениците от V, VI и VII клас.
По време на часовете си тя поставя на децата индивидуални задачи, които те разработват вкъщи, а след това споделят със съучениците си. Техниките бяха представени и пред нейни колеги учители по време на тематична открита практика. Тя е част от серия инициативи, които г-жа Калина Николова реализира по Проект „Еразъм +“ - „От висококвалифицирани учители към знаещи и можещи млади хора”, „Раздвижи тялото и ума си – здравословен живот за юношите” и програмата за споделяне на иновативни практики на Академията за лидери в образованието.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни