Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Учител от ППМГ – Враца получи междунородно отличие

Централното звено за координация на Проекти eTwinning на Европейската комисия, както и националните звена за координация в България и Румъния връчиха Знак за качество на проект eTwinning „Раздвижи тялото и ума си - здравословен начин на живот за юношите“на Калина Николова– старши учител по английски език икоординатор на проекта в ППМГ „Акад. Иван Ценов“– Враца.

Онлайн платформата е място за разпространение резултатите на проекта, както и за контакти между членовете на екипите. Към проекта се присъединяват и останалите шест училища от страните-партньори, с които профилираната природо-математическа гимназияси партнира по Програма „Еразъм +“от 2016 г.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни