Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Учители 2015/2016 уч.г.

Учители 2015/2016 уч.г.

Спортна награда

Г-н Тодор Тинковски - старши учител по ФВС бе награден от министъра на спорта  за класирани 5 отбора за финалите на ученически игри 2015 г.

Национална награда на МОН „Неофит Рилски“ 2016

Марияна Ганчева - старши учител по физика и астрономия Ивайло Лалков - старши учител по биология и ЗО

 

Награда за реализиране на международни проекти

За активна работа по международни проекти г-жа Калина Николова беше номинирана за участие в семинар за професионално развитие по дейност eTwinningвБрюксел. Целта на обучението беше запознаване и оказване на подкрепа на участващите учители при интегриране на най-добрите практики за безопасна работа с Интернет. Основните теми, които бяха представени, бяха дигитална грамотност, дигитално гражданство и безопасно ползване на цифрови инструменти и Интернет при планирането на уроци. В резултат на проведеното обучение, разпределено в четири модула, участниците придобиха умения в сферата и получиха широк достъп до полезни за процеса на учене и преподаване ресурси.

Организатор на събитието бе European Schoolnet, мрежа, подкрепяна от 30 министерства на образованието на европейски страни. То се проведе в т. нар. FUTURE CLASSROOM LAB, която представлява напълно оборудвана в техническо отношение и реконфигурируема среда за учене и преподаване. Изградена е в съдействие с 30-те поддържащи министерства на образованието и водещи доставчици в областта на високотехнологичното оборудване. Цялостната обстановка в залата спомогна да се визуализира как конвенционалната учебна среда може да се реорганизира така че да се измени стила на преподаване и да се приведе в съзвучие с иновативните методи на преподаване с помощта на онлайн-ресурси.  

Засегнати бяха въпроси като споделяне на лични данни, разумно ползване на социалните мрежи, фалшиви сайтове, частни прозорци за търсене онлайн, инструменти като Padlet, чрез които учителят да събира предварителна информация относно знанията на учениците по определена тема.Допълнителен елемент в програмата беше и представянето на EU eSafety Label. За целта участниците регистрираха своите училища и попълниха въпросник за това какви средства за защита безопасността на ползвателите прилагат в своите училища.

В семинара участваха 25 представители на 7 държави, като участниците от България бяха двама.

 

 

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни