Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Математик с национална награда

Цветанка Василева, старши учител по математика в ППМГ „Акад. Иван Ценов“, е сред победителите в национален конкурс на фондация „Миню Балкански” и Педагогическа асоциация „Образование без граници”. В него имат право да участват учители и студентис разработена от тях тема за извънкласна работа по математика за ученици от 2 до 12 клас. Основната цел е да се съдейства за повишаване качеството на образователния процес и да създадат условия за откриване и реализация на млади учители.

Рабработката на г-жа Василева е за 10. клас и е на тема „Геометрична вероятност”. Тя е класирана на първо място в съответната категория. Общо 13 са победителите от цялата страна, чиито материали ще бъдат публикувани в списание „Образование без граници”.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни