Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ПМГ -на първо място на Цветната олимпиада!

IMG_9004
IMG_9034
IMG_9071
IMG_9614
IMG_9618
IMG_9620
IMG_9623
IMG_9625
IMG_9627
IMG_9628
IMG_9629
IMG_9631
01/12 
start stop bwd fwd

От 21 до 24 октомври 2014г. се проведе І-вия кръг на „Цветна олимпиада“. Олимпиадата се провежда по български език и литература, английски, немски и френски езици, математика и информационни технологии и се организира от МОН и Националния дворец на децата, със съдействието на Сдружение „България си ти“, Българска академия на науките, СУ „Св. Климент Охридски“ и Асоциация на учителите по български език и литература. От ПМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца взеха участие 180 ученици:

по БЕЛ – осем ученици от Х клас

по английски език – 19ученици от ІХ клас

по немски език – четирима от ІХ и двама от ХІІ клас

по математика – 23 ученици от Х клас

по информатика и ИТ –  129 ученици от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.

Всяко училище изпраща най-добре представилия се участник във всяко направление и всяка възрастова група (всички, при равенство в точките) в РИО. Областната комисия определя победителите в съревнованието, като за областен победител се счита участникът с най-високи резултати по съответната дисциплина и в съответната възрастова група от всички класирани участници от различните училища. Учениците от ПМГ станаха победители в почти всички направления и възрастови групи, в които участваха и от предложените 17 участници на следващия кръг отиват 13:

Немски език:

Александрина Ценова и Гергана Василева от ІХ „г“ клас

Мирела Иванова от ХІІ „г“  клас

Математика:

ЙоаннаПеткова и Мартин Георгиев от Х „а“ клас

Информатика и ИТ:

Андрей Бъчваров и Георги Петров от VІІІ „в“  клас

Мартин Ценов и Никола Янчев от ІХ „в“  клас

Дилян Ивов и Ивайло Вутов от Х „в“  клас

Бетина Христова и Емил Калъпов от ХІ „в“  клас

Директорът Татяна Василева получи награда  купа и почетна грамота за ПЪРВО място, която се дава на ПМГ „Акад. Иван Ценов“ - училището с най-много участници и призьори в различните направления.

Поздравления за всички участници в олимпиадата и техните учители: Миглена Севдалинова, Ивалина Иванова, Жулиета Босилкова, Тихомир Кирилов, Максим Йорданов, Албена Цекова, Георги Парашкевов, Гергана Василева, Илонка Вутова, Огнян Генов и Станислава Каменова.

А на нашите първенци УСПЕХ в следващия кръг на олимпиадата!

Повече информация, галерия и видео може да видите на сайта на сдружение "България си ти"!

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни