Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Отборът по роботика на ППМГ - Враца бе отличен на състезание

„Robo debuggers“ е името на отбора по роботика на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца, който взе участие регионалния кръг на единственото по рода си състезание по роботика. Събитието се провежда по програмата „Роботика за България“ със съдействието на SAP Labs България и финансовата подкрепа на фондация „Работилница за граждански инициативи“. 
На състезанието отборите преминаха през 4 етапа на оценка, които включваха екипна работа, проектна задача на тема „Подобряване начина, по който хората откриват, транспортират, използват или изхвърлят водата в ежедневието си“, робо дизайн и робо игра. 
В робо играта, при която роботът трябваше да се програмира да изпълни 10 мисии на поле, петокласниците и шестокласниците от ППМГ - Враца се класираха на 5-то място. Те бяха отличени и в компонента „Изследователски проект“. За добре подготвената задача, за доброто си презентиране и за изработените от тях рекламни материали, учениците получиха грамота.
Програмата „Роботика за България“ е насочена към обучение на ментори и създаване на отбори по роботика в концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League (FLL). Целта е по забавен и интерактивен начин да се насърчи интереса на учениците към науката и технологиите и да им се даде възможност да работят в екип като истински изследователи. 
В ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца бе създаден отбор по роботика „Robo debuggers“ с двама ментори – Стефан Димитров – учител по информатика и информационни технологии и инж. Наташа Ангелова – РНИКТ. Те преминаха през специализирано онлайн обучение относно правилата на състезанието First Lego League, конструирането и програмирането на робот Lego Mindstrom, събирането и анализа на информация за изследователски проекти, както и обучение за работа в екип и менторство. 
По същата програма бе получено и обoрудване за дейността на отбора – комплект Lego с програмируем модул Mindstorm educations 45544 и състезателнo поле. Това даде възможност на учениците да участват в регионални състезания, а при отлично представяне и на финалния фестивал. 
Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни