Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Униформи за новопостъпилите ученици

На вниманието на родителите на учениците от 5-те  и 8-те класове за учебната 2020/2021 г.

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че паралелно със записването на децата Ви в ППМГ „Акад. Иван Ценов”, ще се извършва и:
1. Подаване на заявление по образец за закупуване на традиционните за училището елементи на ученическа униформа - многосезонна риза с бродирано лого на училището и вратовръзка.  
На място ще се уточнява размера, като за целта ще има на разположение мостри/таблица с размери!
2. Плащането на униформата ще се извършва предварително по банков път! Цената на ризата е 31 лв, а на вратовръзката – 15 лв.
При записването носете вносна бележка за сумата на закупуваните елементи, внесена по банкова сметка на УН “Ентусиасти“ – РАЙФАЙЗЕН БАНК, BIC: RZBBGSF, IBAN: BG27RZBB91551036967901, с изписани три имена на детето и основание за плащане - ученическа униформа.
ЗАБЕЛЕЖКА: Молим представителите на децата, които няма да присъстват лично за оразмеряване, при записването си в училище, да представят информация за размер на детето!
Предварително благодарим за съдействието!
Гр. Враца, 30.06.2021 г.
УН ”ЕНТУСИАСТИ”
Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни