Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Списък учебници 2021/2022 учебна година

Списък на учебниците за новата 2021/2022 учебна година

Учебниците за V, VI и VII клас са безплатни за учениците и ще се раздават от училището!

VIII клас

IX клас

X клас

XI клас

XII клас

Списък на класните стаи и класните ръководители

Класните ръководители и класните стаи през учебната 2021/2022 г. са както следва:

Първа смяна   Втора смяна
Клас Стая Класен ръководител   Клас Стая Класен ръководител
V а 203 Галина Романова   VII а 203 Ивалина Райкова
V б 204 Галя Петрова   VII б 204 Милена Иванова
VI а 205 Ирина Ставрева   VIII а 205 Людмила Дженкинс
VI б 206 Ангелина Банчева   VIII б 101 Росица Генова
X a 109 Цветан Петров   VIII в 102 Димитрина Милчева
X б 108 Ивалина Иванова   VIII г 206 Мартин Стойчевски
X в 106 Бистра Благоева   IX а 103 Станислава Каменова
X г 105 Лидия Динкова   IX б 104 Иванка Стоянова
X д 209 Саша Гешева   IX в 105 Миглена Севдалинова
XII a 101 Калин Конов   IX г 209 Илонка Вутова
XII б 208 Пепа Павлова   XI a 109 Цветанка Василева
XII в 102 Любина Карамелска   XI б 208 Пламен Варчев
XII г 107 Цветана Иванова   XI в 106 Илия Ваков
XII д 103  Величка Младенова   XI г 107 Ани Павлова
XII е 104 Владислав Тодоров   XI д 108 Ивайло Лалков

 Заповед на директора за класните стаи и класните ръководители за учебната 2021/2022 г.

ЕК - Отговори

Отговори на задачите от Математическо състезание Европейско Кенгуру

Отговори 

 Отговори за ученици със СОП

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни