mega888 mega888 online casino malaysia mega888 mega888 super 8 ways ultimate super 8 ways ultimate xe88 live22 joker123 pussy888 918kiss
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Свободно място

Ръководството на ППМГ "Академик Иван Ценов", гр.Враца обябява:
За учебната 2022/2023 г. свободно място по профил и паралелка, както следва:
Х г клас 
1 място – профил „Приложно програмиране“, професия „Приложен програмист“ –  обучение чрез работа - дуална система на обучение.
Ред и условия за попълване на обявеното свободно място за учебната 2022/2023 година, както следва:
1.Документи за кандидатстване:
Заявление до директора (по образец);
Ученическа книжка (справка за успех за );
2.Срок за подаване на документите: 
От 08.11.2022г. до 11.11.2022 г. от 8:00 до 16:00 часа в канцеларията на гимназията.
3.На 14.11.2022 г. ще се извърши класиране на кандидатите и издаване на служебни бележки за записване в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца на ученика с най-висок бал по реда на чл. 17, ал. 10 от ПДУ, както следва:
3.1. Класиране на учениците, подали документи по низходящ ред на средноаритметичната оценка от:
тест за проверка на способностите на ученика по първи профилиращ предмет (ИТ – 9 клас) – ООП;
годишната оценка по математика за учебната 2021/2022г;
годишната оценка по първи чужд език за учебната 2021/2022г;
годишната оценка по български език и литература за учебната 2021/2022;
3.2. В случай, когато двама или повече кандидати имат еднакъв успех по т.3.1, при класирането се вземат в предвид при равен брой точки/оценки по предходните критерии се взема предвид оценката оценката от тест за проверка на способностите на ученика по профилиращ предмет – ООП определен със заповед на  директора на училището.
4.На 14.11.2022г от 11:00 до 12:00 часа да се направи тест за проверка на способностите по профилиращия предмет: информационни технологии
5.Документи за записване:
Заявление до директора (по образец);
Удостоверение за преместване;
Копие на личното образователно дело на ученика, 
Копие от училищен учебен план, по който се е обучавал ученика;
Лична здравно-профилактична карта.
Директорът със заповед определя условията и реда за провеждане на приравнителните изпити при необходимост.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни